Συνεδριαζει την Δευτερα 16 /11 στις 17.00 το Δημοτικο Συμβουλιο Πειραια - Τα θεματα Ημερησιας Διαταξης

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει τη Δευτέρα 16-11-2015 και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Απολογισμός της Δ/νσης Καθαριότητας».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση ισολογισμού, απολογιστικής έκθεσης οικονομικού έτους 2014 της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.)».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση παράτασης της εκκαθάρισης της Κοινωνικής Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.Α.Π.), ορισμός αμοιβής εκκαθαριστών και έγκριση ή μη σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου».

ΘΕΜΑ 4ο: «Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα, για τη στελέχωση της Επιτροπής Παραλαβής Εργασίας “Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας” και “Οικονομικός Προγραμματισμός” για την υποστήριξη φακέλου, για τη διεκδίκηση του τίτλου “Πειραιάς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021” του άρθρου 63 & 64 του Π.Δ. 28/80 του Ν. 3669/2008 αντίστοιχα για τη Δ/νση Πολιτισμού».

ΘΕΜΑ 5ο: «Κατανομή ποσού 298.221,99 €, ως Γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2015, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων».

ΘΕΜΑ 6ο: «Τροποποίηση της με αρ. 579/30-10-2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το μέρος που αφορά τον Αντιπρόεδρο, τα μέλη της πλειοψηφίας, τους Διευθυντές –Εκπροσώπους των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 7ο: «Παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση περιπτέρου, στον πεζόδρομο της πλατείας Κοραή και Ηρώων Πολυτεχνείου, από την 1/11/15 έως τις 31/12/15 στη UNICEF, για την πώληση των Χριστουγεννιάτικων καρτών».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση  του  3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών  του   έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Α’,  Β’, Γ’, Δ’  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  Α.Α.Ε. 7/2011’’, δαπάνης  1.260.780,55€ χωρίς Φ.Π.Α. και 1.550.760,08€ με Φ.Π.Α.».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ, ΟΔΟΚΛΙΜΑΚΕΣ Α.Α.Ε. 2/2009».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση αλλαγής εργοστασίου παραγωγής ειδών της “Προμήθειας και εγκατάστασης χλοοτάπητα, αυτόματων δικτύων άρδευσης, διακοσμητικών κατασκευών & μηχ/κου εξοπλισμού” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση υλοποίησης του έργου “Ανακατασκευή και εξοπλισμός, πρώην κτηρίου Αποθηκών & Καταστημάτων στον Πειραιά, για τη λειτουργία ξενοδοχειακού καταλύματος από την εταιρεία ΜΕΚΤΗΜΑ Α.Ε.” , σε ακίνητο ιδιοκτησίας της, επί της οδού Αριστείδου 16-18 του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση παρεμβάσεων για την υλοποίηση του προγράμματος πιλοτικής δράσης “Ενίσχυση ανοικτών κέντρων εμπορίου”, στο οποίο εντάχθηκε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά». 

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ανάθεσης συμβάσεων υποστήριξης-ανάπτυξης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά οικον. έτους από “Δεκέμβριος 2015-Δεκέμβριο 2016”». 

ΘΕΜΑ 14ο: «Λύση της από 31-3-1999 σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Δήμου και της εκμισθώτριας-ιδιοκτήτριας του ακινήτου επί της οδού Λόντου 1-7, περιοχή Προφήτη Ηλία, στο οποίο στεγαζόταν ο 8ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου».

ΘΕΜΑ 15ο: «Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία “Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας”».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 17ο: «Μετάβαση μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στις Βρυξέλλες από 25-28 Νοεμβρίου 2015, για συμμετοχή στο European Culture Forum 2015, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης για τα 90 χρόνια από την ίδρυση του Ολυμπιακού, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στις 14/12/15 και διάθεση της σχετικής πίστωσης». 

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πραγματοποίησης των ετήσιων εκδηλώσεων “κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας 2016” για τις πέντε Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου μας και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 750 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την επίσκεψη του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη στην πρεσβεία της Κίνας, σχετικά με την υποψηφιότητα της πόλης του Πειραιά ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021».

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 693,44 €, για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2015».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση γενομένων δαπανών 23,36 € και 41,27 € για αγορά δάφνινων στεφανιών».

ΘΕΜΑ 23ο: «Επιστροφή ποσού 287,28 € στον κ. Κοντούλη Δημήτριο του Λεωνίδα, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, από εισφορά ΚΗ/1947 ψηφίσματος».

ΘΕΜΑ 24ο: «Επιστροφή ποσού 128,00 € στην δικαιούχο κα. Κεφαλά  Καλλιόπη, ως αχρεωστήτως καταβληθέν».

ΘΕΜΑ 25ο: «Αποδοχή ή μη του αιτήματος γονέα για απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς, για την φιλοξενία του παιδιού του στον 22ο Βρεφ/κό Σταθμό του Δήμου μας για την σχολική χρονιά 2015 - 2016»

ΘΕΜΑ 26ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΝΡ-2958 αυτοκίνητο επί της οδού Κλεισόβης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας με αρ. 39».

ΘΕΜΑ 27ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΝΚ-8784 αυτοκίνητο επί της οδού Αλεξάνδρου Σούτσου έναντι της ιδιοκτησίας με αρ. 8».

ΘΕΜΑ 28ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΙΒΒ-5314 αυτοκίνητο επί της οδού Π. Μαυρομιχάλη έμπροσθεν του αρ. 140».

ΘΕΜΑ 29ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΝΥ-9498  αυτοκίνητο επί της Ακτής Μουτσοπούλου έμπροσθεν του αρ. 64».

ΘΕΜΑ 30ο: «Καταστροφή άχρηστου υλικού που βρίσκεται στην οδό Δραγάτση 12 (Κεντρικό Δημαρχείο)».

ΘΕΜΑ 31ο: «Καταστροφή άχρηστου υλικού που βρίσκεται στo χώρο κάτω από την κερκίδα του Βεάκειου Θεάτρου».

ΘΕΜΑ 32ο: «Καταστροφή άχρηστου υλικού που βρίσκεται στην οδό Θηβών 50».                O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΒΑΚΗΣ


Share on Google Plus

About bratsolis@yahoo.gr

Είμαστε Καθημερινά μαζί σας και Θέλουμε την Κρίση, την Κριτική, την Συμβολή την Υπόδειξη και τη Συμμετοχή σας.Το Portal μας typospor.gr είναι Ανοικτό σε όλους σας."Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε μαζί σας."Με το Μεράκι,την Ορμή και την “Τρέλα” του 1998.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου