Συνεδριαζει την Δευτερα 7/12 το Δημοτικο Συμβουλιο Πειραια -τα ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει τη Δευτέρα 7-12-2015 και ώρα 16:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015».

ΘΕΜΑ 2ο«Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση κανονισμού τελών διαφήμισης έτους 2016».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση κανονισμού προστίμων υπαίθριας διαφήμισης».

ΘΕΜΑ 5ο: «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, λόγω συνταξιοδότησης».

ΘΕΜΑ 6ο: «Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, διάρκειας ενός (1) έτους».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση παράτασης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Προβολής & Επικοινωνίας Πειραιά (Δ.Ε.Π.Ε.Π.), ορισμός αμοιβής εκκαθαριστών και έγκριση ή μη σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ισολογισμού-απολογισμού και πεπραγμένων οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Ν. έτους 2015».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση 5ου προσωρινού ισολογισμού της 31/8/15 (εταιρική χρήση 1.9.2014-31.8.2015) της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Προβολής & Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Ε.Π.)».

ΘΕΜΑ 11:  «Έγκριση ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου προς τον Ο.Π.Α.Ν. έτους 2015, ποσού 150.000 €, μετά την τροποποίηση της συστατικής πράξης του».

ΘΕΜΑ 12ο«Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟΔΕΠ) οικονομικού έτους 2015».

ΘΕΜΑ 13ο«Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αστικές αναπλάσεις για την αξιοποίηση και αναβάθμιση ελεύθερων-κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Πειραιά ΑΑΕ 7/2012 MIS:456706

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. για το έργο: “Διαμόρφωση σε παιδικό-βρεφονηπιακό σταθμό κτηρίου Δηλαβέρη”».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα ΑΑΕ 8/2011”».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΑΕ 7/2011, δαπάνης 1.260.780,55 € χωρίς Φ.Π.Α. και 1.550.760,08 € με Φ.Π.Α.».

ΘΕΜΑ 17:  «Έγκριση του 1ου Σ.Π. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της εργασίας: “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής-Επισκευές-Συντηρήσεις Βρεφονηπιακών σταθμών έτους 2015”». 

ΘΕΜΑ 18:  «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση και αναβάθμιση παραλιακού μετώπου στο Δήμο Πειραιά MIS:448926 ανάδοχου ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 19ο:  «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου στο κτήμα Δηλαβέρη”».

ΘΕΜΑ 20ο«Τροποποίηση της με αρ. 524/28-5-12 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην Ακτή Δηλαβέρη».

ΘΕΜΑ 21ο: «Διαμόρφωση-διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Μαιζώνος-Μαδύτου».

ΘΕΜΑ 22ο: «Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Ηρακλέους αρ. 5 και Πετμεζά».

ΘΕΜΑ 23ο: «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της Χαρ. Τρικούπη 36 μεταξύ των οδών Πραξιτέλους και Κουντουριώτου, με εξαίρεση τα σχολικά μόνο για στάση, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά “ο Άγιος Παύλος” (Saint Paul)».

ΘΕΜΑ 24ο«Μετονομασία της πλατείας Αγ. Ελευθερίου σε πλατεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΓΑΚΗ».

ΘΕΜΑ 25ο«Ονοματοθεσία οδών στο Ο.Τ. 75 στον προσφυγικό συνοικισμό στον Αγ. Διονύσιο Πειραιά».

ΘΕΜΑ 26ο«Χωροθέτηση κοινοχρήστου χώρου των περιπτέρων που βρίσκονται επί της Ακτής Μιαούλη αρ. 11, επί της οδού Γρηγ. Λαμπράκη αρ. 118, επί των οδών Εθν. Μακαρίου και Ζερβού και επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως αρ. 10».

ΘΕΜΑ 27ο«Χωροθέτηση κοινοχρήστου χώρου του περιπτέρου επί της οδού 25ης Μαρτίου και Φαλήρου».

ΘΕΜΑ 28ο«Χωροθέτηση κοινοχρήστου χώρου δύο (2) περιπτέρων που βρίσκονται επί της Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 75 και επί της Ιάσωνος και Γεωργίου Θεοτόκη (πλατεία Καλαβρύτων)».

ΘΕΜΑ 29ο«Χωροθέτηση κοινοχρήστου χώρου δύο (2) περιπτέρων επί της οδού Αγ. Όρους και Σπάρτης και επί της οδού Αντ/ρχου Π. Βλαχάκου και Παλαμηδίου αρ. 29».

ΘΕΜΑ 30ο«Χωροθέτηση κοινοχρήστου χώρου των περιπτέρων που βρίσκονται επί της Ακτής Μιαούλη αρ. 75 και επί της Ακτής Ποσειδώνος έναντι αρ. 36».

ΘΕΜΑ 31ο«Χωροθέτηση κοινοχρήστου των περιπτέρων που βρίσκονται επί της οδού 2ας Μεραρχίας αρ. 20 και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 100».

ΘΕΜΑ 32ο«Χωροθέτηση κοινοχρήστου χώρου δεκατριών (13) περιπτέρων εντός των ορίων της Β’ Δημ. Κοινότητας».

ΘΕΜΑ 33ο«Χωροθέτηση κοινοχρήστου χώρου δεκατριών (11) περιπτέρων εντός των ορίων της Β’ Δημ. Κοινότητας».

ΘΕΜΑ 34ο«Μετατόπιση περιπτέρου του Παρισσόπουλου Κων/νου από την οδό Γούναρη 10 στη συμβολή των οδών Κλεισόβης και Ακτής Μιαούλη».

ΘΕΜΑ 35ο«Απομάκρυνση σχολάζοντος-κενού κουβουκλίου περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Κέκροπος (έξω από σταθμό Ο.Σ.Ε.) εντός της Ε΄ Δημ. Κοινότητας και κατάργηση της θέσης».

ΘΕΜΑ 36ο«Απομάκρυνση σχολάζοντων-κενών κουβουκλίων περιπτέρων που βρίσκονται εντός της Α΄ Δημ. Κοινότητας και κατάργηση των θέσεων».

ΘΕΜΑ 37ο«Απομάκρυνση σχολάζοντων-κενών κουβουκλίων περιπτέρων που βρίσκονται εντός της Β΄ Δημ. Κοινότητας και κατάργηση των θέσεων».

ΘΕΜΑ 38ο«Απομάκρυνση σχολάζοντων-κενών κουβουκλίων περιπτέρων που βρίσκονται εντός της Ε΄ Δημ. Κοινότητας και κατάργηση των θέσεων».

ΘΕΜΑ 39ο: «Παραχώρηση χώρου στον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά στην συμβολή των οδών Σωτήρος Διός και Γρ. Λαμπράκη, για την αφετηρία του Τουριστικού–Γιορτινού τρένου 13,20,24,27,31/12/2015».

ΘΕΜΑ 40ο: «Παραχώρηση χώρου για ένα κιόσκι στην «Εθελοντική Ομάδα Στήριξης Προσφύγων και Αστέγων» κάθε Σάββατο, για τη διανομή αγαθών σε πρόσφυγες και αστέγους, στην ευρύτερη περιοχή πλησίον του λιμανιού και κατά το δυνατό πλησίον στην οδό ΄Αστιγγος».

ΘΕΜΑ 41ο: «Παραχώρηση χώρου στη λέσχη LIONS Πειραιά για χριστουγεννιάτικο BAZZAR στις 12 & 13/12/2015 στη διασταύρωση των οδών  Αλκιβιάδου και Σωτήρος για φιλανθρωπικό σκοπό».

ΘΕΜΑ 42ο«Καθιέρωση χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Μαυρομιχάλη έμπροσθεν του αρ. 1».

ΘΕΜΑ 43ο«Έγκριση μη υλοτομίας ενός (1) δένδρου ευκαλύπτου που βρίσκεται επί της οδού Γ. Θεοτόκη 50, στην Α΄ Δημ. Κοινότητα».

ΘΕΜΑ 44ο«Έγκριση υλοτομίας ενός (1) δένδρου μελιάς που φύεται στο πεζοδρόμιο της οδού Δημητρακοπούλου 180, στην Ε΄ Δημ. Κοινότητα».

ΘΕΜΑ 45ο:  «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».


Share on Google Plus

About bratsolis@yahoo.gr

Είμαστε Καθημερινά μαζί σας και Θέλουμε την Κρίση, την Κριτική, την Συμβολή την Υπόδειξη και τη Συμμετοχή σας.Το Portal μας typospor.gr είναι Ανοικτό σε όλους σας."Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε μαζί σας."Με το Μεράκι,την Ορμή και την “Τρέλα” του 1998.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου