Συνάντηση αντιπροσωπείας Δημοτικών ΜΜΕ στο ΥΠΕΣ

Τις θέσεις και τις προτάσεις των Δημοτικών ΜΜΕ για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, ανέπτυξε αντιπροσωπεία μας κατά τη συνάντηση που είχε την Τρίτη με τον ειδικό Σύμβουλο του Υπουργού Εσωτερικών και εκ των συντακτών του Ν/Σ Σέργιο Σερμπέτη.
Η αντιπροσωπεία των Δημοτικών ΜΜΕ, αποτελείτο από τους Μιχάλη Κυριακίδη (Αθήνα 9.84), Στέλιο Μπρατσόλη και Τάκη Αβραμίδη (Κανάλι 1, Πειραιάς), Μαίρη Αρώνη και Δημήτρη Κεϊμπίνο (Επικοινωνία 94, Ηράκλειο Αττικής), Παύλο Ραουζαίο και Πέτρο Φρέρη (Αιγαίο Ραδιοτηλεόραση, Σύρος)
Στη συνάντηση έγινε ενημέρωση για την δημιουργία της Ένωσης των Δημοτικών ΜΜΕ με το συνέδριο του Ιουλίου της Τρίπολης, τονίστηκε η ανάγκη της απρόσκοπτης λειτουργίας των Δημοτικών ΜΜΕ και της αναγνώρισης του σημαντικού ρόλου τον οποίο επιτελούν και συζητήθηκαν κρίσιμα θέματα που αφορούν στην λειτουργία τους.
Αναλυτικά οι προτάσεις των δημοτικών ΜΜΕ που παρουσιάστηκαν στον εκπρόσωπο του ΥΠ.ΕΣ. είναι οι παρακάτω:
-Η συνέχιση λειτουργίας των δημοτικών σταθμών ως δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, και η απρόσκοπτη επιχορήγησή τους. Σημειώθηκε, επίσης η αντίθεση μας να μετατραπούν οι δημοτικές επιχειρήσεις ΜΜΕ σε ανώνυμες εταιρείες. Ειδικά η πρόβλεψη για τη δημιουργία ανωνύμων εταιρειών ειδικού σκοπού, μπορεί να αποτελέσει την «κερκόπορτα» για είσοδο ιδιωτών και κίνδυνο για αλλοίωση της φυσιογνωμίας των δημοτικών επιχειρήσεων ΜΜΕ.
-Να ενταχθεί στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο η πρόταση που κατέθεσε η Δημοτική Ραδιοτηλεόραση Θεσσαλονίκης, με την οποία προωθείται η δυνατότητα «διαδημοτικοποίησης» των δημοτικών ΜΜΕ, με την συμμετοχή και συνεργασία περισσότερων δήμων στις δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού ΜΜΕ.
-Να προβλεφθεί ενιαίο καθεστώς λειτουργίας όλων των δημοτικών ΜΜΕ και να τεθεί τέλος στη δαιδαλώδη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των δημοτικών ΜΜΕ που προκαλεί σύγχυση, καθώς και προβλήματα στη χρηματοδότησή τους.
-Να αρθεί η πλήρης απαγόρευση των προσλήψεων σε επιχειρήσεις ειδικού σκοπού ραδιοφωνίας τηλεόρασης και να ισχύει ό,τι στις υπόλοιπες δημοτικές επιχειρήσεις.
Επίσης, η πρόεδρος του δημοτικού ραδιοφώνου Ηρακλείου Αττικής «Επικοινωνία 94FM» Μαίρη Αρώνη μετέφερε στον κ. Σερμπέτη την πρόταση του δημάρχου Νίκου Μπάμπαλου, την οποία είχε καταθέσει και στην επίσημη διαβούλευση…

Στην πρότασή του ο κ. Μπάμπαλος ζητεί «να επιτραπεί στους δήμους που διαπιστώνουν ότι διαθέτουν πλεονάζον προσωπικό στα δημοτικά ραδιόφωνα που έχουν στην κατοχή τους, να μπορούν να μεταφέρουν το εν λόγω προσωπικό σε υπηρεσίες του κεντρικού Δήμου.
Συγκεκριμένα, να συμπληρωθεί το Άρθρο 17 του παρόντος ως εξής: «Άρθρο 17 Δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί
  1. Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου των ως άνω Δήμων, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μεταφέρεται τυχόν πλεονάζον προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω ραδιοφωνικών σταθμών (είτε λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες είτε όχι) στον οικείο Δήμο ή σε νομικά πρόσωπα του Δήμου αυτού με την ίδια σχέση εργασίας. Το προσωπικό αυτό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε για το αντίστοιχο προσωπικό του Δήμου ή των νομικών προσώπων στα οποία μεταφέρεται. Ο χρόνος της προϋπηρεσίας του προσωπικού που μεταφέρεται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες. Πλεονάζον είναι το προσωπικό εκείνο που κατά τη διοίκηση των ανωτέρω επιχειρήσεων υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών και αντικειμένων της επιχείρησης για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία αυτής.
  2. Το προσωπικό που μεταφέρεται στον οικείο Δήμο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου αυτού κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το μεταφερόμενο προσωπικό σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δήμου κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου.
  3. Κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής ανασυγκρότησης.»
Από την πλευρά του ο ειδικός σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών κ. Σέργιος Σερμπέτης, άκουσε με πραγματικό ενδιαφέρον τις προτάσεις που κατατέθηκαν από την πλευρά των δημοτικών ΜΜΕ και υποσχέθηκε ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο. Ζήτησε τέλος να υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία με τους εκπροσώπους των δημοτικών ΜΜΕ.

πηγη : kanaliena.gr


Share on Google Plus

About bratsolis@yahoo.gr

Είμαστε Καθημερινά μαζί σας και Θέλουμε την Κρίση, την Κριτική, την Συμβολή την Υπόδειξη και τη Συμμετοχή σας.Το Portal μας typospor.gr είναι Ανοικτό σε όλους σας."Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε μαζί σας."Με το Μεράκι,την Ορμή και την “Τρέλα” του 1998.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου