Συνεδριαζει την Δευτερα 10/7 το Δημοτικο Συμβουλιο Πειραια - Τα Θεματα Ημερησιας Διαταξης

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Δευτέρα 10-7-2017 και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων Δ.Σ.:17ης, 18ης, 19ης, 20ης, 21ης, 22ης, 24ης, 25ης, 26ης  έτους 2016. 

     ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».

ΘΕΜΑ 2ο: «Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, ως προς το μέρος που αφορά την σύσταση νέων κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού, ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας (Άρθρο 3 παρ.1)».

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την πλήρωση 191 κενών Οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα διαφόρων κλάδων».

ΘΕΜΑ 4ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6/18-1-17 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, που αφορά στον κανονισμό λειτουργίας πεζόδρομου Νικήτα (μεταξύ των οδών Δημητρίου Γούναρη και Εθνικής Αντιστάσεως) στο Δήμο Πειραιά». 

ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδοχή ή μη των οφειλών της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Προβολής & Επικοινωνίας (ΔΕΠΕΠ) προς την Α΄ ΔΟΥ Πειραιά και προς τρίτους και έγκριση καταβολής τους».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ισολογισμού και απολογιστικής έκθεσης οικονομικού έτους 2016 της Δημοτικής  Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π)».

ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης όσον αφορά τον τόπο, τον χρόνο και τη διαδικασία της κλήρωσης των κενών θέσεων υπαιθρίου εμπορίου και της Κυριακάτικης αγοράς».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση προϋπολογισμού των Ειδικώς Αναγνωρισμένων Φιλανθρωπικών                                          Σωματείων (Ν.Π.Ι.Δ) α) Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με  Ειδικές Ανάγκες Η ΑΡΓΩ, β)  Πειραϊκής Ένωσης Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ – Πειραϊκό Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία – ΠΕΚ ΑΜΕΑ & γ) Πειραϊκού Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων “Πε.Σ.Κ.Α”, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 11 παρ.3Β του άρθρου 94 του Ν.3852/2010».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), για την υποστήριξη εργαζομένων και ανέργων του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 10ο: «Ορισμός εκπροσώπου μεταξύ του Δήμου μας και της ΕΕΤΑΑ. Α.Ε, στα  πλαίσια του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό έτος  2017-2018».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση τροποποίησης σύμβασης της παροχής υπηρεσίας: “Εργασίες διαμόρφωσης Κέντρου Κοινότητας και Κέντρου ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Πειραιά”.

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση μελέτης για την “Αναβάθμιση ανοικτών γηπέδων σκουός και τένις στα Βοτσαλάκια Δήμου Πειραιά”». 


               
ΘΕΜΑ 13ο:  «Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα ΑΑΕ 8/2011” έως 30/9/2017». 

ΘΕΜΑ 14ο:  «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ΑΑΕ 4/2015, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής”».

ΘΕΜΑ 15ο:  «Λήψη απόφασης για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο 4ο Νηπιαγωγείο Πειραιά».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 17ο: «Παράταση της σύμβασης  προμήθειας τροφίμων των βρεφονηπιακών σταθμών και του Ξενώνα φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών  έτους 2016-2017, έως το ύψος της συμβατικής  δαπάνης».

ΘΕΜΑ  18ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 188,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πληρωμή εξόδων μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στη Λεμεσό της Κύπρου από 29/6/2017 έως 30/6/2017, για συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην ημερίδα ενημέρωσης που διοργάνωσε το Εθνικό Σημείο Επαφής URBACT Ελλάδας – Κύπρου, όπου παρουσιάστηκαν πόλεις «καλής πρακτικής URBACT» που αναδείχθηκαν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και οι επιτυχείς Κυπριακές και Ελληνικές προτάσεις».

ΘΕΜΑ 19ο: «Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 159/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, που αφορά στη χωροθέτηση περιπτέρων στη συμβολή των οδών Υπαπαντής & Χορμοβίτου».

ΘΕΜΑ 20ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2055/2016 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς της κας Προβή Στυλιανής».

ΘΕΜΑ 21ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 672/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς του κ. Τσαλικιάν Χαρουτιούν».

ΘΕΜΑ 22ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 679/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς του κ. Δικαίου Δημήτριου».

ΘΕΜΑ 23ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ.1229/2015 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς της κας Αγριοπούλου Γεωργίας ».

ΘΕΜΑ 24ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 692/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς της κ. Ιωσηφίδου Σοφίας».
ΘΕΜΑ 25ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1209/2012 άδειας υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου του κ. Μπόφου Γεώργιου».

ΘΕΜΑ 26ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1507/2014 άδειας στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου του κ. Νάνο Νικολάκη».
ΘΕΜΑ 27ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2152/2015 άδειας στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου του Ούτρα Κωνσταντίνου».

ΘΕΜΑ 28ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1266/2015 άδειας στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου της κας Σωτηροπούλου Φωτεινής».

ΘΕΜΑ 29ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1100/2014 άδειας στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου του κ. Ιωάννου Σταύρου».

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση των αποφάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 31-05-2017, σύμφωνα με τις οποίες συμβιβάστηκαν πέντε υπόχρεοι για πέντε παραβάσεις κοινόχρηστου χώρου έτους 2010, 2013, 2014, 2015».

ΘΕΜΑ 31ο: «Απαλλαγή της οφειλέτριας Μιλήση Γεωργίας από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 89,28 €».

ΘΕΜΑ 32ο: «Επιστροφή ποσού 269,10 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα. ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΜΑ, το οποίο κατέβαλε για βεβαιωμένες παραβάσεις  του με αριθ. κυκλοφορίας ΖΖΗ-5422 οχήματος ιδιοκτησίας της».

ΘΕΜΑ 33ο: «Τροποποίηση της εγγραφής από τον βεβαιωτικό κατάλογο με αριθμό 6356/2017, που αφορά σε μισθώματα περιπτέρου μηνός Απριλίου του 2017 και διαγραφή του επιπλέον μισθώματος ποσού 209,41€, που αφορά στην ΧΑΤΖΗΣΚΟΥΛΗ Μαρία του Γεωργίου, λόγω διακοπής εργασιών».

ΘΕΜΑ 34ο: «Διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους με αριθμούς 6153/2017 & 6186/2017 που αφορούν σε μίσθωμα περιπτέρου για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο του 2017 συνολικού ποσού 961,34€ και πιο συγκεκριμένα στις εγγραφές που αφορά στον ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ Χρήστο του Ηλία με ΑΦΜ 044929447, λόγω διακοπής εργασιών.»

ΘΕΜΑ 35ο: «Διαγραφή της με αριθ. 121600310535/18-06-2014 παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Πειραιά και την επιστροφή ποσού  457,50 € ως  αχρεωστήτως καταβληθέντος   στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΣΩΚΟ,  το οποίο κατέβαλε  για  την προαναφερόμενη παράβαση».

ΘΕΜΑ 36 ο: «Διαγραφή της με αριθ. 121600006110/10-01-2005 παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Πειραιά και την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΙΒΗΤΑΡΗ, το οποίο κατέβαλε  για  την προαναφερόμενη παράβαση».

ΘΕΜΑ 37ο: «Διόρθωση της με αριθ. 287/05-04-2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, μόνο στο μέρος που αφορά τις παραβάσεις του κ. Ματσούκα Γεωργίου».

ΘΕΜΑ 38ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών 7 υπόχρεων συνολικά 25.665,34 € από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ.» ΘΕΜΑ 39ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 238,52 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ».

ΘΕΜΑ 40ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.491,66 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμ. κυκλοφορίας».

ΘΕΜΑ 41ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.159,68 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμ. κυκλοφορίας».

ΘΕΜΑ 42ο: «Καθορισμός χώρων “εκτόνωσης” δεσποζομένων ζώων στα όρια της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας».

ΘΕΜΑ 43ο: «Παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΤΑ-3712  αυτοκίνητο επί της οδού Καψαμπέλη έμπροσθεν του αριθμού 17».


      O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΒΑΚΗΣ
Share on Google Plus

About bratsolis@yahoo.gr

Είμαστε Καθημερινά μαζί σας και Θέλουμε την Κρίση, την Κριτική, την Συμβολή την Υπόδειξη και τη Συμμετοχή σας.Το Portal μας typospor.gr είναι Ανοικτό σε όλους σας."Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε μαζί σας."Με το Μεράκι,την Ορμή και την “Τρέλα” του 1998.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου