Συνεδριαζει την Τεταρτη 18/7 το Δημοτικο Συμβουλιο Πειραια


Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 18-7-2018 και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

     ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης επί του “Αναπτυξιακού Προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος” Master Plan Ο.Λ.Π. Α.Ε., σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης που κυρώθηκε με το Ν. 4404/2016».

ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 3ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2018 της Δημοτικής  Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π) και της έκτακτης επιχορήγησής της από το Δήμο Πειραιά με το ποσό των 116.666,97 €».

ΘΕΜΑ 5ο: «Καθορισμός Μέσου Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

ΘΕΜΑ 6ο: «Αναστολή λειτουργίας τριών Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου μας».
ΘΕΜΑ 7ο: «Αναστολή  εκτέλεσης διοικητικών πράξεων – ποινών (σφράγιση  καταστημάτων)  από 01-08-2018 έως και 31-08-2018».

ΘΕΜΑ 8ο: «Δωρεάν παραχώρηση άδειας κινηματογράφησης στην εταιρία κινηματογραφικών ταινιών ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε., για την πραγματοποίηση γυρισμάτων ταινίας μικρού μήκους μη εμπορικού χαρακτήρα, στις 24/7/2018 στην οδό Θεσμοφορίου στον Αγ. Διονύσιο».  

ΘΕΜΑ 9ο: «Παράταση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης, του Δημοτικού Ακινήτου επί των οδών Δ. Φαληρέως 38 και Μοσχοπούλου στο Ν. Φάληρο στο 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ν. Φαλήρου».  

ΘΕΜΑ 10ο: «Παράταση μισθώσεων για πέντε (5) μισθωτές του Δήμου βάσει του Ν.                         4373/2016  άρθρο 69».  

ΘΕΜΑ 11ο: «Συμψηφισμός αχρεωστήτως  καταβληθέντων μισθωμάτων με οφειλόμενα μισθώματα».  

ΘΕΜΑ 12ο: «Παράταση της σύμβασης προμήθειας τροφίμων των Βρεφονηπιακών Σταθμών και του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών σχολικού έτους 2017-2018, έως το ύψος της συμβατικής δαπάνης».

ΘΕΜΑ 13ο: «Καθορισμός των ειδικοτήτων σαράντα (40) ατόμων, των οποίων εγκρίθηκε η πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-6-2018 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει».

ΘΕΜΑ 14ο: «Σύσταση δύο (2) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας YΕ Εργατών Καθαριότητας, σύμφωνα με την με αριθμό 2095/2018 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, προκειμένου να καταταχθούν σε αυτές οι Πυροβολικός Δημήτριος του Γεωργίου και Καραμάνη Λαμπρινή του Κωνσταντίνου».

ΘΕΜΑ 15ο: «Μετονομασία της οδού Βιτωλίων σε οδό Αντιναυάρχου (ΠΝ) Κωνσταντίνου Πανανά».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση του αιτήματος του “Ιδρύματος Δαμαλά” για την τοποθέτηση μαρμάρινης  προτομής  του Αντωνίου Δαμαλά στην πλατεία Τερψιθέας».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση του αιτήματος του Ελληνο-Ουκρανικού Επιμελητηρίου για την τοποθέτηση μαρμάρινης ενιαίας προτομής των ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας Σκουφά, Ξάνθου, Τσακάλωφ, στην πλατεία Οδησσού, μετά το πέρας των εργασιών του Μετρό και την τελική διαμόρφωσή της».

ΘΕΜΑ 18ο: «Μετατόπιση του περιπτέρου του κ. Τανταλίδη Χρήστου, από την οδό Γούναρη  αρ. 13, σε νέα χωροθετημένη θέση επί της οδού Γούναρη αρ.18 και κατάργηση της παλαιάς θέσης».

ΘΕΜΑ 19ο: «Χωροθέτηση του περιπτέρου που βρίσκεται  επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ.3 με ιδιοκτήτρια την κα Καίσαρη Άννα και ενοικιαστή τον κ. Gionpietri Luizim».

ΘΕΜΑ 20ο: «Χωροθέτηση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Ειρήνης αρ.1 με ιδιοκτήτρια την κα Γκιρτζίδη Αριστούλα και ενοικιαστή τον κ. Κέσκο Χρήστο».ΘΕΜΑ 21ο: «Απομάκρυνση σχολάζοντος - κενού κουβουκλίου ενός (1) περιπτέρου του κ. Αγαθαγγελίδη Κων/νου, επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου και κατάργηση της θέσης».    

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Επισκευές και ανακατασκευές μονώσεων σε σχολικά  κτίρια του Δήμου Πειραιά έτους 2016”».

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.  του έργου « Επισκευές και ανακατασκευές μονώσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά 2017».

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017».
                                                           
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της παροχής υπηρεσίας: Επισκευή-ανακατασκευή παιδικών χαρών και πιστοποίησή τους».

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της παροχής υπηρεσίας: “Εκδήλωση στο Βεάκειο Θέατρο”».

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, που αφορά στην παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης και Συντονισμού της Διαφημιστικής Εκστρατείας για τις Ημέρες Θάλασσας που πραγματοποιήθηκαν από 1-10/6/2018 στον Πειραιά».

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, που αφορά στην ηχητική κάλυψη εκδήλωσης -ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ-, που πραγματοποιήθηκε στις 16/6/2018 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά».

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, που αφορά στην ηχητική κάλυψη εκδήλωσης –Αναβίωση του Κλήδωνα-  που πραγματοποιήθηκε την 1η-7-2018 στην πλατεία Πηγάδας στον Πειραιά».

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος του συμβατικού αντικειμένου: “Εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου για την προβολή της περιοχής του Δήμου Πειραιά ως τουριστικού προορισμού στα social media” που αφορά στο “4ο παραδοτέο σχετικά με τη διμηνιαία αναφορά προόδου υπηρεσιών 3ου διμήνου” τουριστικής προβολής του Πειραιά στα social media».

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή αγωγών λυμάτων στα Α΄ & Β΄ Δημοτικά Διαμερίσματα, Α.Α.Ε. 1/2011”».
ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή αγωγών λυμάτων στα Γ, Δ΄ & Ε΄ Δημοτικά Διαμερίσματα, Α.Α.Ε. 2/2008”».
ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή αγωγών λυμάτων στα Γ, Δ΄ & Ε΄ Δημοτικά Διαμερίσματα, Α.Α.Ε. 2/2010”».
ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 35ο: «Παραχώρηση χρήσης απορριμματοφόρου οχήματος στο Δήμο Αίγινας».

ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, από 23-27 Σεπτεμβρίου 2018, για τη συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου με ακρωνύμιο “proGIreg” στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 37ο: «Έγκριση δαπάνης ποσού 682,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), για παράθεση γεύματος στα μέλη της Ολυμπιακής Επιτροπής καθώς και τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης που θα επισκεφθούν τον Δήμο Πειραιά την Τρίτη 24-7-2018».

ΘΕΜΑ 38ο: «Απολογισμός συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στο Ευρωπαϊκό έργο CIVITAS SUMPS UP». 

ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 124,20 € συμπερ. ΦΠΑ, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στο Λεωνίδιο και στο Άστρος Αρκαδίας, από 25-26/6/2018, για τη συμμετοχή στις δύο (2) Ημέρες Καριέρας και στα Θεματικά Εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν για το έργο “ΝΕΕΤS ON BOARD”».

ΘΕΜΑ 40ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 331,70 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πληρωμή εξόδων μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο 6o Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, που διεξήχθη στη Νάξο από 12-15/06/2018».

ΘΕΜΑ 41ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.054,00 €, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 391/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 42ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 422,51 €, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 125/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 43ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 285,20 €, για την 32η Έκθεση βιβλίου 2018 στην πόλη του Πειραιά, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 334/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά».ΘΕΜΑ 44ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 682,00 €, σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 412/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά.»

ΘΕΜΑ 45ο: «Έγκριση α) γενομένης δαπάνης ποσού 24.016,57 € (συμπ/νου ΦΠΑ) για την υπηρεσία με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για το Blue Growth” και β) του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας».
ΘΕΜΑ 46ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 3.013,20 € (συμπ/νου ΦΠΑ) για την εκδήλωση των Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης στο Βεάκειο Θέατρο».

ΘΕΜΑ 47ο: «Έγκριση ή μη των αποφάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας έτους 2018, για τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 27/6/18, κατά την οποία συμβιβάστηκαν (6) υπόχρεοι για παραβάσεις χρήσεως κοινοχρήστου χώρου έτους 2018».

ΘΕΜΑ 48ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού  589,87 € στη Λευκαδίτη Ιωάννα του Χρήστου, από είσπραξη από τραπεζικό της λογαριασμό, λόγω εκ παραδρομής επιβληθείσας αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών, εξ αιτίας λανθασμένου ΑΦΜ».

ΘΕΜΑ 49ο: «Επιστροφή ποσού 128,53 € ως αχρεωστήτως  καταβληθέντος στην Α. ΞΥΓΚΟΡΟΥ &  ΣΙΑ Ο.Ε., που αντιστοιχεί σε παράβαση η οποία διεγράφη με την 387/2018 απόφαση Δημ. Συμβουλίου».   

ΘΕΜΑ 50ο: «Επιστροφή ποσού 199,52 € ως αχρεωστήτως  καταβληθέντος στον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, το οποίο κατέβαλε για  δύο παραβάσεις παράνομης στάθμευσης οι οποίες έχουν διαγραφεί».  

ΘΕΜΑ 51ο: «Επιστροφή ποσού 130,38 € ως αχρεωστήτως  καταβληθέντος στην κα ΑΝΝΑ ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ,  το οποίο κατέβαλε για παράβαση Κ.Ο.Κ. η οποία έχει διαγραφεί».  

ΘΕΜΑ 52ο: «Επιστροφή ποσού 72,43 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΚΟΛΗ,  το οποίο κατέβαλε για παράβαση Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας η οποία έχει διαγραφεί».  

ΘΕΜΑ 53ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 2.629,16 € από δικαιούχο προνοιακού επιδόματος βαριάς αναπηρίας». 

ΘΕΜΑ 54ο: «Διαγραφή της με αριθμό 121600298192/05-01-2013 παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Πειραιά με αριθμό καταχώρησης 16919/23-05-2014 συνολικού  ποσού 40,00 €, λόγω λάθους στην καταχώρηση».  

ΘΕΜΑ 55ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 1.187,21 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

ΘΕΜΑ 56ο: «Διαγραφή οφειλών δημοτών συνολικού ποσού 1.738,58 €, που έχει εξοφληθεί όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο των χειρόγραφων Χρηματικών Καταλόγων».

ΘΕΜΑ 57ο: «Διαγραφή οφειλών δημοτών συνολικού ποσού 871,30 €, που έχουν εξοφληθεί όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο των χειρόγραφων Χρηματικών Καταλόγων».

ΘΕΜΑ 58ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών 1 υπόχρεου, μετά την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4014/11, Ν.4178/13 & N.4495/17».

ΘΕΜΑ 59ο: «Απαγόρευση της στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της υπάρχουσας στοάς, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 16Α’, προς διευκόλυνση διέλευσης πυροσβεστικών οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης».

ΘΕΜΑ 60ο: «Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Μπουμπουλίνας έναντι του αριθμού 35, με εξαίρεση το υπ’ αριθ. ΥΚΙ 9686 ασθενοφόρο όχημα μόνο για στάση σε  τροποποίηση της υπ’ αριθ. 791/13-11-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 61ο: «Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το υπ’ αριθ. ΚΥ 4669 (ΖΧΥ-7371 συμβατικές πινακίδες) υπηρεσιακό όχημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων- Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., επί της οδού Ηροδότου έμπροσθεν του αριθμού 85».

      O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.


                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΒΑΚΗΣShare on Google Plus

About bratsolis@yahoo.gr

Είμαστε Καθημερινά μαζί σας και Θέλουμε την Κρίση, την Κριτική, την Συμβολή την Υπόδειξη και τη Συμμετοχή σας.Το Portal μας typospor.gr είναι Ανοικτό σε όλους σας."Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε μαζί σας."Με το Μεράκι,την Ορμή και την “Τρέλα” του 1998.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου