Διοργανωτικες Αποφασεις της Ε.Π.Σ.Π.


Αποφάσεις Πειθαρχικής Πειθαρχικής
1.Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ  καθώς και το ότι αν και κλήθηκε δεν απολογήθηκε  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι  μετά τη λήξη του αγώνα  Πρωταθλήματος ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ – ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ που έγινε στο γήπεδο «Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ»  στις 7.10.2018  – εξυβριστική, αντιαθλητική συμπεριφορά φιλάθλων    
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ  για παράβαση του άρθρου  14 παρ. 1-2-3-4 του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.
β) Επιβάλλει στο σωματείο ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ χρηματική ποινή 100€ (άρθρο 15  παρ.6α του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

2.Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι κατά τη διάρκεια του αγώνα  Πρωταθλήματος ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ  που έγινε στο γήπεδο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  στις 6.10.2018  – ρίψη πυρσών εντός αγωνιστικού χώρου    
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  για παράβαση του άρθρου  15 παρ. 2 του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.
β) Επιβάλλει στο σωματείο ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  χρηματική ποινή 100€ (άρθρο 15  παρ.6α του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

3.Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι μετά τη λήξη του αγώνα  Πρωταθλήματος ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  που έγινε στο γήπεδο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  στις 7.10.2018  – αντιαθλητική συμπεριφορά μελών Δ.Σ. σωματείου    
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  για παράβαση του άρθρου  14 παρ. 1-2-3-4 του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.
β) Επιβάλλει στο σωματείο ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  χρηματική ποινή 50€ (άρθρο 15  παρ.6α του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).
4.Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΑΠΟ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ  καθώς   και το έγγραφο  του με υπ΄ αρ. 1914 της 05.10.2018 βάση του οποίου δηλώνει ότι δεν θα συμμετάσχει στους αγώνες Πρωταθλήματος, αναφορικά με την μη διεξαγωγή του αγώνα Πρωταθλήματος Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ  «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΠΟ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ» που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή   14.10.2018 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο ΑΠΟ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ για την μη διεξαγωγή του αγώνα   Πρωταθλήματος Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, περιόδου 2018-2019   «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ -ΑΠΟ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ » που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή   14.10.2018 αφού  η ομάδα του  δήλωσε αδυναμία να συμμετάσχει στον κρινόμενο αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΠΟ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ »(άρθρο 21 παρ. 3.ΙΙ α,β, γ.του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων).
β) Κατακυρώνει τον εν  λόγω αγώνα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΠΟ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ» που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή   7.10.2018 υπέρ του σωματείου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ με  τέρματα  τρία (3) έναντι μηδέν (0)  και βαθμούς τρεις (3) έναντι μηδέν (0) του σωματείου ΑΠΟ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ (άρθρο 21 παρ. 3.ΙΙα,του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων)
γ) Επιβάλλει ποινή αφαίρεσης  τριών(3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου που μετέχει το σωματείο ΑΠΟ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ  καθώς επίσης και χρηματική ποινή 50 ευρώ (άρθρο 21 παρ. 3.ΙΙ β,γ του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων).
δ) Το σωματείο ΑΠΟ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ συμπλήρωσε τρείς(3)αγώνες που δεν κατήλθε να αγωνισθεί,  αποβάλλεται από την  συνέχεια του πρωταθλήματος, υποβιβάζεται  στην αμέσως κατώτερη κατηγορία με ποινή αφαίρεσης μείον έξι (6) βαθμούς από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που θα συμμετάσχει στην επόμενη αγωνιστική περίοδο( άρθρο17 παρ.3   του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων)
5.Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου Α.Ε. ΝΙΚΑΙΑ καθώς   και το έγγραφο  του με υπ΄ αρ.1368 της 6.9.2018 βάση του οποίου δηλώνει αδυναμία να συμμετάσχει στους αγώνες πρωταθλήματος, και Κυπέλλου
(αναστέλλει την λειτουργία της ανδρικής ομάδας)  αναφορικά με την μη διεξαγωγή του αγώνα Πρωταθλήματος της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ «Α.Ε.ΝΙΚΑΙΑ- ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ» που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 14.10.2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο Α.Ε.ΝΙΚΑΙΑ για την μη διεξαγωγή του αγώνα Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ «Α.Ε.ΝΙΚΑΙΑ-ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ » που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί  στις 14.10.2018 αφού  η ομάδα του  δήλωσε αδυναμία να συμμετάσχει στους αγώνες  Κυπέλλου& Πρωταθλημάτων περιόδου 2018-2019 (άρθρο 21 παρ. 3.ΙΙα,β, γ, του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων).
β) Κατακυρώνει τον εν  λόγω αγώνα  Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ «Α.Ε.ΝΙΚΑΙΑ- ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ» που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 14.10.2018 με  τέρματα  τρία (3) έναντι μηδέν (0) και βαθμούς τρεις (3) έναντι μηδέν (0) του σωματείου Α.Ε.ΝΙΚΑΙΑ (άρθρο 21 παρ. 3.ΙΙα,του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων)
γ) Επιβάλλει ποινή αφαίρεσης  τριών(3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου που μετέχει το σωματείο Α.Ε.ΝΙΚΑΙΑ  καθώς επίσης και χρηματική ποινή 50 ευρώ (άρθρο 21 παρ. 3.ΙΙ β,γ του
δ) Το σωματείο Α.Ε. ΝΙΚΑΙΑ συμπλήρωσε τρείς(3)αγώνες που δεν κατήλθε να αγωνισθεί,  αποβάλλεται από την  συνέχεια του πρωταθλήματος, υποβιβάζεται  στην αμέσως κατώτερη κατηγορία με ποινή αφαίρεσης μείον έξι(6) βαθμούς από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που θα συμμετάσχει στην επόμενη αγωνιστική περίοδο( άρθρο17 παρ.3   του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων).
Share on Google Plus

About bratsolis@yahoo.gr

Είμαστε Καθημερινά μαζί σας και Θέλουμε την Κρίση, την Κριτική, την Συμβολή την Υπόδειξη και τη Συμμετοχή σας.Το Portal μας typospor.gr είναι Ανοικτό σε όλους σας."Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε μαζί σας."Με το Μεράκι,την Ορμή και την “Τρέλα” του 1998.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου