Δημος Πειραιά: Τη Δευτέρα η συνεδρίαση για τον Προϋπολογισμό του 2019

Συνεδριάζει την Δευτέρα 12/11  στις 15:30  το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά με τα εξής Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
ΘΕΜΑ 1ο:  «Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πειραιά έτους 2019».
ΘΕΜΑ 2ο:  «Έγκριση ισολογισμού και απολογιστικής έκθεσης οικονομικού έτους 2017 της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.)».
ΘΕΜΑ 3ο:  «2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Ν. έτους 2018».
ΘΕΜΑ 4ο:  «Αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν) κ. Παπάκη Ιωακείμ, λόγω παραίτησής του».
ΘΕΜΑ 5ο:  «Λήψη απόφασης για α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε, για την ανάθεση της προμήθειας του είδους του διαγωνισμού (ΟΜΑΔΑ Β) (Αμόλυβδη βενζίνη) προϋπολογισμού 97.886,00 € πλέον ΦΠΑ 24% που αφορά στις ανάγκες του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2018-2019 &  β) Ορισμό της αρχικής επιτροπής, διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών-προμηθειών, για να συγκεντρώσει προσφορές και  να εισηγηθεί στον Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση»
ΘΕΜΑ 6ο:  «Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης της εκμίσθωσης του κυλικείου της Ανάστασης κατόπιν άγονης δημοπρασίας».
ΘΕΜΑ 7ο:  «Μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση των σχολικών μονάδων 3ο ΕΠΑΛ, 7ο Εσπερινό ΕΠΑΛ & 1οΕργαστηριακό Κέντρο Πειραιά».
ΘΕΜΑ 8ο:  «Λύση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων των 6ου, 7ου και 14ου Βρεφονηπιακών Σταθμών».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Επισκευές και ανακατασκευές τουαλετών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά 2016».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή αγωγών επείγουσας φύσης αποχέτευσης σε όλες τις δημοτικές κοινότητες ΑΑΕ 1/2015” που αφορά στην αμοιβή αρχαιολόγου και αρχαιολογικές εργασίες».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης από την εταιρία “Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε”»
ΘΕΜΑ 12ο:  «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

και στις 17:00 με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
«Έγκριση: 1) του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019 του Δήμου Πειραιά &
2) του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Πειραιά».


Share on Google Plus

About bratsolis@yahoo.gr

Είμαστε Καθημερινά μαζί σας και Θέλουμε την Κρίση, την Κριτική, την Συμβολή την Υπόδειξη και τη Συμμετοχή σας.Το Portal μας typospor.gr είναι Ανοικτό σε όλους σας."Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε μαζί σας."Με το Μεράκι,την Ορμή και την “Τρέλα” του 1998.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου