Υ.ΠΡΟ.ΠΟ.: Ζητεί προς μίσθωση τουριστικά καταλύματα-κατοικίες για αιτούντες άσυλο..

Κτήρια τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτήματα κατοικιών για τις ανάγκες υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών, αιτούντων άσυλο, ενδιαφέρεται να μισθώσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Προκειμένου να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα ακινήτων, καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως ιδιοκτήτες ή και κάτοχοι ακινήτων δυνάμει σχετικών συμβάσεων), να υποβάλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος.
Ειδικότερα, το υπουργείο ενδαφέρεται να βρει:
1. Κτήρια κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ν.4276/2014, Α΄155, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): ξενοδοχεία, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με οικίσκους, δυναμικότητας τουλάχιστον 20 κλινών, όπως η δυναμικότητα αυτή καθορίζεται στα έγγραφα για τη νόμιμη λειτουργία τους. Η άδεια λειτουργίας του καταλύματος από τους αρμόδιους φορείς (πχ ΕΟΤ, Περιφέρεια) θα πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
2. Κτήρια συγκροτημάτων κατοικιών, αριθμού τετραγωνικών ώστε να διασφαλίζεται η στέγαση τουλάχιστον 20 ατόμων.
3. Γεωγραφικά κριτήρια: Σε όλη την επικράτεια, εκτός των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
Σε περίπτωση υπερπροσφοράς, η επιλογή των καταλυμάτων θα γίνει με βάση τα εξής:
α) Σειρά Μειοδοσίας: Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να προτείνουν τιμές προσφοράς κάτω των 12 ευρώ/ωφελούμενο/ημέρα διαμονής χωρίς Φ.Π.Α., που προβλέπεται ως ανώτατο όριο τιμής μονάδος
β) Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η επιλογή θα γίνει με βάση την χρονολογική σειρά κατάθεσης της αίτησης.
Τα κτήρια των κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και οι ιδιωτικές κατοικίες θα πρέπει να είναι απολύτως έτοιμα προς χρήση με μέριμνα και δαπάνη του εκμισθωτή.
Τα κτήρια κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων θα πρέπει να βρίσκονται σε τοποθεσία κατάλληλη, που να επιτρέπει πρόσβαση σε υπηρεσίες. Επιπλέον, θα πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ορίζει η τουριστική νομοθεσία ανά κατηγορία καταλύματος και κατάταξης σε κλειδιά ή αστέρια αναφορικά με το κτήριο, την πρόσβαση ΑΜΕΑ, την πυρασφάλεια, τα δωμάτια, την κουζίνα, την ψύξη και θέρμανση, την παροχή ζεστού νερού.

Τα συγκροτήματα κατοικιών θα πρέπει: 
1. Να βρίσκονται σε τοποθεσία κατάλληλη, που να επιτρέπει πρόσβαση σε υπηρεσίες.
2. Το μίσθωμα θα ορίζεται για κάθε κατοικία ξεχωριστά.
3. Κάθε κατοικία πρέπει να διαθέτει με μέριμνα και δαπάνη του εκμισθωτή καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης:
α) Φυσικό και επαρκή αερισμό, φυσικό φωτισμό, να είναι απαλλαγμένο από υγρασία, επαρκή θέρμανση και ψύξη, ζεστό νερό, πόσιμο νερό, αποχέτευση.
β) Κουζίνα, χώρους υγιεινής, υπνοδωμάτια για κατάλληλες συνθήκες ύπνου, ελάχιστο κοινό χώρο εστίασης.
γ) Η εύκολη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα είναι επιθυμητή.
Κάθε κατοικία πρέπει να είναι επιπλωμένη, οπότε και θα καταγραφούν τα υπάρχοντα έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές και οικοσκευές για να επιστραφούν στον ιδιοκτήτη κατά τη λήξη της μίσθωσης. 
Η μίσθωση θα έχει διάρκεια έξι μηνών, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους του υπουργείου μέχρι έξι μήνες επιπλέον.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος θα ανακοινωθεί σύντομα.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή σχετικού αιτήματος στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gr), μετά τη σχετική ανάρτηση της οριστικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πληροφορίες: ΥΠ.Υ.Τ. 210 9285151, 210 9285122, 210 9285130, email: stegasi@firstreception.gov.gr
Η σχετική πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για τις Υπηρεσίες Μεταναστευτικής  Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο «ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους ενδιαφερόμενους που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους».
Από την ίδια πρόσκληση δε μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης εκ μέρους των συμμετεχόντων που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Τα στοιχεία των δηλώσεων ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αποκλειστικά

πηγη : naftemboriki.gr
Share on Google Plus

About bratsolis@yahoo.gr

Είμαστε Καθημερινά μαζί σας και Θέλουμε την Κρίση, την Κριτική, την Συμβολή την Υπόδειξη και τη Συμμετοχή σας.Το Portal μας typospor.gr είναι Ανοικτό σε όλους σας."Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε μαζί σας."Με το Μεράκι,την Ορμή και την “Τρέλα” του 1998.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου