Συνεδριαζει σημερα το Δημοτικο Συμβουλιο Πειραια - τα Θεματα Ημερησιας Διαταξης

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Σώματος που θα γίινει : M. Δευτέρα 25-4-2016 και ώρα 16:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο«Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016».

ΘΕΜΑ 2ο«Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το α΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2016».

ΘΕΜΑ 3ο: «Μείωση των μισθωμάτων πέντε (5) περιπτέρων που περιήλθαν στη δικαιοδοσία του Δήμου». 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση της τροποποίησης και επικαιροποίησης του Εγχειριδίου Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Πειραιά και μετονομασία του σε ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ».

ΘΕΜΑ 5ο«Λήψη απόφασης για 1) τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 σύμφωνα με την Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με κωδ.ΑΤΤ014, Α/Α ΟΠΣ 1374 εκδ.1/0 και αριθ. πρωτ. 505/19-02-2016 με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας–Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας, 2) τη σύνταξη της πρότασης και την υποβολή της, 3) τη σύναψη της Προγραμματικής Συμφωνίας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ) και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) και την εξουσιοδότηση υπογραφής της από τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη και 4) την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη για την υπογραφή της πρότασης καθώς  και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο».

ΘΕΜΑ 6ο«Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 20/16-2-15 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών».

ΘΕΜΑ 7ο«Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων Α.Α.Ε. 4/2011».

ΘΕΜΑ 8ο«Επικαιροποίηση της με αριθ. 370/28-09-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην αύξηση των θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στον Δήμο».

ΘΕΜΑ 9ο«Έγκριση ποσού 186,19 € μηνιαίως, επί έξι (6) μήνες (σύνολο 1.117,14 €) για αμοιβή του σπουδαστή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, Καρακατσάνη Ζώη του Ελευθερίου που θα εργασθεί στο Δήμο μας κάνοντας την πρακτική του άσκηση».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ποσού 186,19 € μηνιαίως, επί έξι (6) μήνες (σύνολο 1.117,14 €), για αμοιβή του σπουδαστή του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας, Σβορώνου Κωνσταντίνου του Νικολάου, o οποίος θα εργασθεί στο Δήμο μας κάνοντας την πρακτική του άσκηση».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ποσού 186,19 € μηνιαίως, επί έξι (6) μήνες (σύνολο 1.117,14 €), για αμοιβή της σπουδάστριας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Καμαράτου Χριστίνας Θέκλας του Αντωνίου που θα εργασθεί στο Δήμο μας κάνοντας την πρακτική της άσκηση».

ΘΕΜΑ 12ο«Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 13ο«Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Πειραιά (Δ/νση Πολιτισμού, Τμήμα Βιβλιοθήκης) με το Πανεπιστήμιο Πειραιά (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων)».

ΘΕΜΑ 14ο«Μετατόπιση περιπτέρου της κας Βούλγαρη Παναγιώτας στην οδό Δωδεκανήσου αρ. 59».

ΘΕΜΑ 15ο«Έγκριση 1) της 6ης Ανθοκομικής Έκθεσης, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2016 στον Τινάνειο Κήπο και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.549,8 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και 2) παραχώρησης διαφημιστικών όψεων στεγάστρων για την ανωτέρω εκδήλωση».ΘΕΜΑ 16ο«Έγκριση πραγματοποίησης έκθεσης με θέμα: “το 15ο East Med Yacht Show” , που θα πραγματοποιηθεί από 13-18 Μαϊου 2016 στη Μαρίνα Ζέας και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 430,50 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)». 

ΘΕΜΑ 17ο«Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για τα άτομα της τρίτης ηλικίας των έντεκα Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης, στο Βεάκειο και διάθεση πίστωσης έως 2.091,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)».

ΘΕΜΑ 18ο«Έγκριση των εκδηλώσεων “Ήμέρες Θάλασσας”  έτους 2016 και διάθεση πίστωσης 24.520,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για παροχή υπηρεσιών διαφημιστικής εκστρατείας και προμήθεια συναφών υλικών».

ΘΕΜΑ 19ο«Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 1.715,85 € (συμπ/νου ΦΠΑ) για την εκδήλωση «1835-2015, 180 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ».

ΘΕΜΑ 20ο«Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 562,08 € για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου».

ΘΕΜΑ 21ο«Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 389,78 €, για το μνημόσυνο του βομβαρδισμού της πόλης του Πειραιά».

ΘΕΜΑ 22ο«Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 94,70 € για το μνημόσυνο του ήρωα Αντιναυάρχου Παναγιώτη Α. Βλαχάκου».

ΘΕΜΑ 23ο: «Προέγκριση κατάθεσης στεφάνων για τις τακτικές και έκτακτες εκδηλώσεις, επετείους κ.λ.π. του Δήμου έτους 2016». 

ΘΕΜΑ 24ο: «Διάθεση πίστωσης ποσού 800,00 € για τη μετάβαση αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες του Βελγίου από 04/04/2016 έως 06/04/2016, για τη συμμετοχή στην ημερίδα ενημέρωσης για την Γαλάζια Οικονομία: Έναρξη των προκηρύξεων για τη Γαλάζια Ανάπτυξη με τη χρηματοδότηση του ΕΤΘΑ, που διεξήχθη στις 05 Απριλίου 2016» 

ΘΕΜΑ 25ο: «Διάθεση πίστωσης ποσού 930,00 € για τη μετάβαση αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στη Σεβίλλη της Ισπανίας από 27/01/2016 έως 30/01/2016, για τη συμμετοχή στο εργαστήριο για τη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που διεξήχθη στη Σεβίλλη της Ισπανίας» 

ΘΕΜΑ 26ο: «Διάθεση πίστωσης ποσού 615,00 € για τη μετάβαση αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες του Βελγίου από 17/02/2016 έως 19/02/2016 για τη συμμετοχή στο σεμινάριο για το Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης, που διεξήχθη στις 18/02/2016»

ΘΕΜΑ 27ο«Διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων 87 υπόχρεων συνολικού ποσού 123.335,70 €, για αδήλωτα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα».

ΘΕΜΑ 28ο«Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών, της εταιρείας Βοϊνας Μάσσιμο Μ. Ε.Π.Ε.-Κατασκευαστική, ποσού 912,91 € μετά τη ρύθμισή του σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 και Ν. 4178/13».

ΘΕΜΑ 29ο«Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 910,38 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες τις ημερομηνίες των παραβάσεων».

ΘΕΜΑ 30ο«Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 2.590,00 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες τις ημερομηνίες των παραβάσεων».

ΘΕΜΑ 31ο«Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, από την υπόχρεο Γρίβα Μαρία συζ. Γεωργίου, ποσού 197,48 €».

ΘΕΜΑ 32ο«Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών 5 υπόχρεων, συνολικού ποσού 44.449, 89 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 33ο«Απαλλαγή του οφειλέτη του Δήμου μας Αντύπα Αντωνίου από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 4.331,25 €, διότι οι ειδοποιήσεις για την ταμειακή βεβαίωση είχαν αποσταλεί σε λανθασμένη διεύθυνση κατοικίας».

ΘΕΜΑ 34ο«Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης για υπηρεσιακό όχημα της Δ/νσης Δασών Πειραιά επί της οδού Κάστορος έμπροσθεν του αρ. 50».

ΘΕΜΑ 35ο«Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄ αριθμ. ΥΜΚ-7570 αυτοκίνητο του κ. Παπαδόπουλου Ελευθερίου επί της οδού Χαρ. Τρικούπη έμπροσθεν του αρ. 39».

ΘΕΜΑ 36ο«Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄ αριθμ. ΥΝΡ-6337 αυτοκίνητο επί της οδού Αλκιβιάδου έναντι των αρ. 170-172 (σχετική 648/07 απόφαση Δημ. Συνβουλίου)».

ΘΕΜΑ 37ο«Απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Δ. Ράλλη έμπροσθεν του αρ. 57, με εξαίρεση τα οχήματα τροφοδοσίας μόνο για στάση».

ΘΕΜΑ 38ο«Καταστροφή α) άχρηστου υλικού και β) ανακυκλώσιμου υλικού, που βρίσκονται στις 
αποθήκες των  Βρεφονηπιακών  Σταθμών του Δήμου μας».

Share on Google Plus

About bratsolis@yahoo.gr

Είμαστε Καθημερινά μαζί σας και Θέλουμε την Κρίση, την Κριτική, την Συμβολή την Υπόδειξη και τη Συμμετοχή σας.Το Portal μας typospor.gr είναι Ανοικτό σε όλους σας."Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε μαζί σας."Με το Μεράκι,την Ορμή και την “Τρέλα” του 1998.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου