Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Επενδύοντας στη νέα γενιά..

Τι σημαίνει στη πράξη να στηρίζεις τη νέα γενιά; Με απλά λόγια, σημαίνει να προσφέρεις υποτροφίες στους αρίστους αποφοίτους ΑΕΙ για μεταπτυχιακές σπουδές σε φημισμένα διεθνώς πανεπιστήμια, να οργανώνεις προγράμματα πρακτικής άσκησης που να παρέχουν και ευκαιρίες εργασιακών επιλογών, να ενισχύεις μαθητικούς και φοιτητικούς διαγωνισμούς και εκδηλώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, να συμβάλεις και να συμμετέχεις ενεργά σε πρωτοβουλίες για ενίσχυση της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας, να επιβραβεύεις με συνέπεια και συνέχεια προσπάθειες νέων ανθρώπων.
Αυτό στη πράξη σημαίνει εταιρική κοινωνική ευθύνη. Και αυτό κάνει ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Η διοίκηση του Ομίλου σε κάθε ευκαιρία επισημαίνει: «Επενδύουμε στη Νέα Γενιά, γιατί είναι η μόνη προοπτική για την έξοδο από την κρίση, την ανάπτυξη της καινοτομίας και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.»
Η χαμηλή απασχολησιμότητα των νέων και τα πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας στις ηλικίες 18-24 αλλά και μέχρι 30 ετών, αποτελούν ένα από τα μεγάλα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η παγκόσμια αγορά εργασίας αλλά κυρίως οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε οικονομική ύφεση, με αποτέλεσμα φυσικά οι θέσεις εργασίας να περιορίζονται, ενώ αντίθετα οι απαιτήσεις να διαφοροποιούνται και ο ανταγωνισμός να αυξάνεται.
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, σ' έναν από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει με ορίζοντα το 2030, δεσμεύει τα κράτη-μέλη για ποιοτική εκπαίδευση και ταυτόχρονα η Ευρώπη συνυπογράφει το Σύμφωνο για τη Νεολαία (Pact4Youth- μια αμοιβαία δέσμευση επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, οργανώσεων νεολαίας, ΜΚΟ κ.λπ) με βασικούς πυλώνες την επαγγελματική εμπειρία/κατάρτιση, την πρακτική άσκηση, την απόκτηση δεξιοτήτων και την εκπαίδευση των εκπαιδευτών (train the trainer).
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετέχει σε αυτές τις πρωτοβουλίες και ως ενεργό μέλος του UNGC (United Nations Global Compact) αλλά και σαν μια από τις λίγες ελληνικές επιχειρήσεις που υπέγραψαν το Σύμφωνο για τη Νεολαία.
Στο πλαίσιο αυτό και κυρίως την τελευταία πενταετία, ο Όμιλος και σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, φοιτητικούς οργανισμούς και φορείς που αφορούν τη νεολαία, εστίασε τις προσπάθειες του στην ενίσχυση προγραμμάτων για τη νέα γενιά και την εκπαιδευτική κοινότητα, και κυρίως σε προγράμματα που αφορούν τη δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
Είναι κοινή διαπίστωση ότι, ενώ οι νέοι μας ολοκληρώνοντας τον κύκλο των σπουδών τους διαθέτουν υψηλό επίπεδο γνώσεων, παρ' όλ' αυτά οι επιχειρήσεις συναντούν δυσκολίες στην κάλυψη θέσεων με το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό.
Αυτό οφείλεται στην έλλειψη εκείνων των δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει σήμερα ένας νέος, όπως η ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, η ομαδικότητα, η εξωστρέφεια, η συναισθηματική νοημοσύνη, η προσαρμοστικότητα και η γνώση όλων εκείνων των νέων μεθόδων εργασίας που σχετίζονται με την ψηφιακή εποχή μας.
Η εξωστρέφεια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και η συνεργασία με σύγχρονες τεχνολογικά επιχειρήσεις θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τους νέους και θα δώσουν τη λύση στο πρόβλημα.
O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εδώ και πολλά χρόνια επενδύει σταθερά στη νέα γενιά και συγκεκριμένα στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και της ποιοτικής εκπαίδευσης. με σκοπό, ακριβώς, την ενίσχυση της νέας γενιά, των προγραμμάτων μαθητείας/πρακτικής άσκησης και της απασχολησιμότητας, χωρίς αποκλεισμούς.
Πρόγραμμα Υποτροφιών:
Από το 2013 μέχρι σήμερα, ο Όμιλος έχει δώσει σε άριστους πτυχιούχους ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού 44 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε διεθνώς φημισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού (Columbia, Imperial College, MΙΤ, Harvard Law School, University of Cambridge κ.ά.) και 35 υποτροφίες για μεταπτυχιακά στην Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πολυτεχνείο Κρήτης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ALBA, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) και ήδη αρκετοί από τους υποτρόφους μας απασχολούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναγνωρίζει τη σημαντικότητα του προγράμματος των υποτροφιών δίνοντας ιδιαίτερη προτεραιότητα στην υλοποίηση του. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για νέους και νέες απ' όλη την Ελλάδα πτυχιούχους ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού με εξαιρετικές επιδόσεις, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση σε 3 τομείς: Μηχανική, Οικονομία και Διοίκηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων.
Επίσης ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας, δύο σημαντικές συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας και τριετούς διάρκειας, με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ενέργεια του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίου του Πολυτεχνείου Κρήτης, που αποσκοπούν στη διεύρυνση της επιστημονικής - ερευνητικής συνεργασίας ανάμεσα στον Όμιλο και το επιστημονικό δυναμικό των Προγραμμάτων. Η έρευνα και διδασκαλία στα δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα θα γίνεται στην Αγγλική και οι φοιτητές που θα συμμετέχουν θα προέρχονται τόσο από την Ελλάδα όσο και από τις χώρες του εξωτερικού στις οποίες ο Όμιλος δραστηριοποιείται.

Ευκαιρίες Απασχόλησης:
Στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης περισσότεροι από 1.600 φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ έχουν απασχοληθεί σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του Ομίλου (εμπορία, διύλιση, χρηματοοικονομικά, συστήματα ελέγχου, επικοινωνία, περιβάλλον, υγεία, ασφάλεια κ.λπ.) από 2 μέχρι και 6 μήνες. Συμμετείχαμε επίσης στο πρόγραμμα ReGeneration, μια πρωτοβουλία του Global Shapers Athens Hub. Ένα πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης, σχεδιασμένο για να δώσει ευκαιρίες εργασιακών επιλογών σε νέους με εξαιρετικά προσόντα από καταξιωμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού που με την αξία και τις προσπάθειές τους διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους πορείας. Παράλληλα, εμπλουτίζεται το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου με νέα στελέχη υψηλού δυναμικού εξέλιξης τα οποία συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του (από το 2014 έχουν προσληφθεί στον Όμιλο 23 νέοι αριστούχοι πτυχιούχοι).
Επίσης ενισχύουμε το πρόγραμμα της AIESEC για αποφοίτους που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε εταιρείες του εξωτερικού.
Επιβραβεύσεις, Σεμινάρια & Εκπαιδευτικές Ξεναγήσεις:
Τα τελευταία 8 χρόνια έχουμε επιβραβεύσει περισσότερους από 2.500 νεοεισαχθέντες φοιτητές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, που κατοικούν στους όμορους με τις εγκαταστάσεις μας δήμους Θριασίου και Δυτ. Θεσ/νίκης και περισσότεροι από 1.000 νέοι έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στα σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων (επιχειρηματικότητα, μάρκετινγκ, διαπροσωπική επικοινωνία) που ο Όμιλος σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα διοργανώνει.
Παράλληλα διοργανώνουμε εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στις βιομηχανικές μας εγκαταστάσεις, στις οποίες και συμμετέχουν περισσότεροι από 3.000 νέοι ετησίως.
Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Νεανική Επιχειρηματικότητα:
Ενισχύουμε μαθητικούς και φοιτητικούς διαγωνισμούς (Best, F1 in Schools, διαγωνισμοί ρομποτικής, chem-e-car) και εκδηλώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού (Μέρες Καριέρας, TED X Academy, Πανόραμα Επιχειρηματικότητας) καθώς και Συμβάλουμε και συμμετέχουμε ενεργά σε πρωτοβουλίες για ενίσχυση της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας («Εικονική Επιχείρηση»- ΣΕΝ/JA Greece), συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Σωματιδιακής Φυσικής CERN για το προγράμματα train the trainer, συμμετέχουμε στην ομάδα εφαρμογής του ευρωπαϊκού έργου «Υπατία» στην Ελλάδα, που έχει ως στόχο κυρίως να ενθαρρύνει μαθήτριες 13-18 ετών να ακολουθήσουν σπουδές θετικών επιστημών (STEM) και συνεργαζόμαστε με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου Τεχνολογίας «NOESIS» και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Γουλανδρή για εκπαιδευτικά προγράμματα μαθητών δημοτικού και γυμνασίου.
Άλλες Πρωτοβουλίες για τη Νέα Γενιά:
Τέλος συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ιωνία, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης) για την εκπόνηση μεταπτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, χορηγία διδακτορικών και μεταδιδακτορικών υποτροφιών, διαλέξεις, πλήθος μελετών, συνέδρια και προγράμματα mentoring αποφοίτων.
πηγη : newmoney,gr
Share on Google Plus

About bratsolis@yahoo.gr

Είμαστε Καθημερινά μαζί σας και Θέλουμε την Κρίση, την Κριτική, την Συμβολή την Υπόδειξη και τη Συμμετοχή σας.Το Portal μας typospor.gr είναι Ανοικτό σε όλους σας."Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε μαζί σας."Με το Μεράκι,την Ορμή και την “Τρέλα” του 1998.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου