Συνεδριαζει την 17/1/18 το Δημοτικο Συμβουλιο Πειραια

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 17-1-2018 και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


     ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Ενημέρωση του Σώματος για τα πεπραγμένα της Δ/νσης Καθαριότητας έτους 2017».
                                            
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Κανονισμού τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πειραιά έτους 2018».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση του Κανονισμού Προσωπικού της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π)».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π) έτους 2018».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της υπογραφής συμπληρωματικού συμφωνητικού συνεργασίας του Δήμου Πειραιά με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο με την επωνυμία ΙΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ ΕΠΕ και την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων».

ΘΕΜΑ 6ο: «Τροποποίηση της από 17.08.2017 Προγραμματικής Σύμβασης, που έχει συνάψει ο Δήμος μας με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ), που αφορά στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ».

ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του, για σύσταση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή  πλοίων  για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16 Α΄) και τη με αριθ. 2123/36/2001/19-10-2001 απόφ. ΥΕΝ (ΦΕΚ 1438 Β΄)».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρόσληψης εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας έντεκα μηνών), για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας “Επιμόρφωση του προσωπικού ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ του Δήμου Πειραιά με αξιοποίηση του προγράμματος ΛΑΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ. ετών 2016 & 2017».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: “Συντήρηση Δημοτικής Πινακοθήκης”».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης λογισμικού αυτοματοποίησης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την εργασία αποκατάστασης της βλάβης στην ηλεκτρονική αντλία εφοδιασμού πετρελαίου κίνησης».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την εργασία τοποθέτησης ανταλλακτικών στην χειροκίνητη  αντλία εφοδιασμού πετρελαίου κίνησης».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την εργασία αποκατάστασης της βλάβης στη λειτουργία της ηλεκτρονικής βέργας της δεξαμενής πετρελαίου».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του συνολικού συμβατικού αντικειμένου που αφορά στην παραμετροποίηση εκτυπωτικών πεδίων της εφαρμογής ΟΠΣΝΑ, για την αποστολή των αρχείων αυτών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή της υπηρεσίας που αφορά στην παράθεση γεύματος 13 ατόμων στις 13/12/2017 στους εταίρους του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: ”BLUe growth connects European Seas” και ακρωνύμιο BLUES, που παρευρέθηκαν στον Πειραιά για τις εργασίες της εναρκτήριας συνάντησης του έργου στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2017».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας:  «Αναβάθμιση, υποστήριξη λειτουργίας και ενημέρωση των προγραμμάτων FINE14, ADAPT16, ERGA NG».

ΘΕΜΑ 18ο: «Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 865/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και σωστής εκτέλεσης του “Τεχνικού Ελέγχου των Οχημάτων και της έκδοσης ΚΕΚ” με τη συμπλήρωση εργασιών στο ανωτέρω πρωτόκολλο».ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 20ο: «Δανεισμός στο ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β. & Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, για την περίοδο Ιανουάριος 2018-Μάϊος 2018, του έργου του Κωνσταντίνου Βολανάκη “Το λιμάνι του Πειραιά” (1886 λάδι σε καμβά 120Χ75 εκ.), για τις ανάγκες της έκθεσης με τίτλο Κωνσταντίνος Βολανάκης “Ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας”».

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στo Τampere της Φιλανδίας από 13-16/03/2018, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο εκπαιδευτικό εργαστήριο του έργου CIVITAS SUMPs-UP στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020 και διάθεση της σχετικής πίστωσης».   

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση κατάστασης εφημερίδων που προμηθεύεται ο Δήμος για τις ανάγκες της ενημέρωσης το 2018».

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση της τέλεσης του Μνημόσυνου των 63 πεσόντων αεροπόρων μας με το C-130 748 στο όρος Όρθρυς (5-2-1991)  που θα τελεσθεί στο μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία  “Ηρώων Αεροπόρων και Πεσόντων C-130” στον Πειραιά στις 5-2-2018».

ΘΕΜΑ 24ο: «Διάθεση πίστωσης ποσού 225,00 € για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης του κ. Σταύρου Καλόγνωμου, εκπροσώπου του CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) που εδρεύει στις Βρυξέλλες του Βελγίου, ο οποίος παρέστη  στην εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: ”BLUe growth connects European Seas” και ακρωνύμιο BLUES στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2017».

ΘΕΜΑ 25ο: «Διάθεση πίστωσης ποσού 3.155,80 € (συμπ/νου ΦΠΑ) για τις εκδηλώσεις “κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας 2018” στις πέντε Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου μας». 

ΘΕΜΑ 26ο: «Διάθεση πίστωσης ποσού 4.402,00 €, που αφορά στη δεξίωση για τον Εορτασμό των Θεοφανείων 2018, που πραγματοποιήθηκε στις 6-1-2018».

ΘΕΜΑ 27ο: «Διάθεση πίστωσης ποσού 2.728,00 €, που αφορά στη δεξίωση για τον Εορτασμό της Πρωτοχρονιάς 2018, που πραγματοποιήθηκε στην 1-1-2018».

ΘΕΜΑ 28ο: «Διάθεση πιστώσεων ποσών 650,00 € & 217,00 €, που αφορούν στην τέλεση των μνημόσυνων του Βομβαρδισμού της πόλης του Πειραιά και του ήρωα Αντιναυάρχου Παναγιώτη Αντωνίου Βλαχάκου του Π.Ν.».   

ΘΕΜΑ 29ο: «Διάθεση πίστωσης ποσού 10.960,00 €, που αφορά στη μετάβαση αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά, δύο αιρετών και ενός μετακλητού υπαλλήλου στο Ισραήλ, από 10-16/2/2018, προκειμένου να συμμετάσχουν στο 32ο Συνέδριο Δημάρχων». 

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης  συνολικού ποσού 1.124,50 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για τα Χριστουγεννιάτικα εδέσματα των 11 Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.)του Δήμου Πειραιά». 

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.103,60 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), που αφορά στην παράθεση μπουφέ στο πλαίσιο της πραγματοποίησης Εκπαιδευτικής Ημερίδας για τον Εσωτερικό Έλεγχο, από αντιπροσωπεία της “Εxpertise France”, από 18-19/12/2017».

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 19.417,40 € (συμπ/νου Φ.Π.Α), που αφορά στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 33ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 441,72 €, για το ακίνητο της οδού Kουντουριώτου αριθ. 87, από τον κ. Κουτρομάνο Μιχαήλ του Λάμπου, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και επαναβεβαίωση στις κ.κ. Κανέλλα Κουτρομάνου του Μιχαήλ & Χριστίνα Κουτρομάνου του Μιχαήλ».

ΘΕΜΑ 34ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 106,92 €,  για το ακίνητο της οδού 2ας Μεραρχίας αριθ. 3, από την ΤΖΑΜΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Πέτρου, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 35ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 52,67 για το ακίνητο της οδού Ιωννιδών αριθ. 82, από την κα Κατσαφάδου Παναγιώτα του Θεόδωρου, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 36ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 1.080,02 €, για το ακίνητο “οικόπεδο” θέση “Καραϊσκάκη Μνήμα”, του οικοδομικού τετραγώνου Σαρανταπόρου-Επονιτών (πρώην Αλιπράντη) – Φώκαιας & Γρηγορίου Λαμπράκη και επί των οδών Σαρανταπόρου, Επονιτών (πρώην Αλιπράντη) αριθ. 21 και Φώκαιας, από τον Βαξεβανάκη Ευάγγελο του Παναγιώτη, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και επαναβεβαίωση στους ιδιοκτήτες Χριστίνα Κουρή του Γεωργίου & Βαξεβανάκη Δημήτριο του Παναγιώτη».

ΘΕΜΑ 37ο: «Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’αριθμ.  ΙΡΤ 5390 αυτοκίνητο επί της οδού Ευπλοίας έμπροσθεν του αριθμού 63».

      O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
                                                                                    

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΒΑΚΗΣ


Share on Google Plus

About bratsolis@yahoo.gr

Είμαστε Καθημερινά μαζί σας και Θέλουμε την Κρίση, την Κριτική, την Συμβολή την Υπόδειξη και τη Συμμετοχή σας.Το Portal μας typospor.gr είναι Ανοικτό σε όλους σας."Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε μαζί σας."Με το Μεράκι,την Ορμή και την “Τρέλα” του 1998.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου