Συνεδριαζει την Δευτερα 5/3/18 το Δημοτικο Συμβουλιο Πειραια


Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει τη Δευτέρα 5-3-2018 και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

     ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για α) την ανάκληση της 594/2017 απόφαση του Δ.Σ., προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία που αναφέρεται στο με αρ. πρωτ. 44034/2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, β) τη διαγραφή των ήδη επιβληθέντων νόμιμων τόκων και προσαυξήσεων σε οφειλέτες του Δήμου μας, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης εκτάσεων, σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως και γ) τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου θα γίνει η εξόφληση των οφειλών του προς το Δήμο Πειραιά, από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σε διάστημα μέχρι 15 ετών ως ο νόμος ορίζει, με ελάχιστο ποσό καταβολής κάθε δόσης το ποσό των 10 €, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τεύχος Α΄), όπως αυτό τροποποίησε το άρθρο 26 παρ. 11 του Ν. 1828/1989».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση του κανονισμού τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από εμπορικές δραστηριότητες για το έτος 2018».

ΘΕΜΑ 3ο: «Μείωση του ετήσιου μισθώματος του Θεάτρου “Κάτω από τη Γέφυρα” το οποίο μισθώνει από το Δήμο ο κος Νίκος Δαφνής, σε ποσοστό 20% για το έτος 2018, σύμφωνα με τη με αρ. 19/20-02-2018 απόφαση του Δ. Σ. του Ο.Π.Α.Ν.».

ΘΕΜΑ 4ο: «Μείωση μισθωμάτων του μισθωτή, Δημοτικού καταστήματος του Δήμου μας,  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατόπιν αιτήσεώς του».

ΘΕΜΑ 5ο: «Αντιδρόμηση της οδού Φίλωνος από Βασιλέως Γεωργίου Α’ έως Ομηρίδου Σκυλίτση και της οδού Νοταρά από Βασιλέως Γεωργίου Α’ έως Ευαγγελιστρίας, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 362/15/4-1-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οδοποιίας-Αποχ/σης, Τμ. Οδικών Έργων & Δημοτικής Συγκοινωνίας».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.A.Ν. έτους 2018, ποσού 1.000.000,00 € και απόδοσή της σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις».

ΘΕΜΑ 7ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4/17-01-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ημερομηνία πληρωμής της προκαταβολής του 30% του ετήσιου τέλους για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο και την Κυριακάτικη Αγορά».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την εκμετάλλευση με τη μορφή μίσθωσης αιγιαλού, παραλίας και κοινοχρήστων χώρων στην πλαζ “Φρεατίδα”».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017».

ΘΕΜΑ 10ο: «Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Πειραιά  (ΣΕΜ) και έγκριση του νέου Εσωτερικού Κανονισμού».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο έτους 2017».ΘΕΜΑ 12ο: «Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 151/1-3-2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην επιτροπή παρακολούθησης παραλαβής προμήθειας έως την λήξη της σύμβασης του φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ)». 

ΘΕΜΑ 13ο: «Παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου “Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ΑΑΕ 4/2015 έως τις 28-4-2018, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής».

ΘΕΜΑ 14ο: «Κατανομή ποσού 327.418,13 € ως A΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2018, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων».

ΘΕΜΑ 15ο: «Χωροθέτηση του περιπτέρου επί της Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 41, με ιδιοκτήτρια την κ. Ζαΐρη Αικατερίνη και ενοικιάστρια την κ. Αμπάζη Πηνελόπη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1012/15/1/177-κη/15-11-2017 εγκριτική της Τροχαίας Πειραιά και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα».

ΘΕΜΑ 16ο: «Χωροθέτηση του περιπτέρου επί της οδού Ακτή Κουμουνδούρου αρ.68 με ιδιοκτήτη το Δήμο Πειραιά και ενοικιαστή τον κ. Δρακόπουλο Χαράλαμπο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1012/15/1/177-ρπ/30-10-2017 εγκριτική της Τροχαίας Πειραιά και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα.

ΘΕΜΑ 17ο: «Απομάκρυνση σχολαζόντων - κενών κουβουκλίων και κατάργηση των θέσεων των: α) ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 13 λόγω παραίτησής της στις 15-12-2017 από το δικαίωμα εκμετάλλευσης και β) ΚΥΝΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στην Πλατεία Κανάρη, λόγω θανάτου της».   
ΘΕΜΑ 18ο: «Δωρεάν παραχώρηση 20 διαφημιστικών στεγάστρων στάσεων λεωφορείων στον Ο.Π.Α.Ν. για την προβολή των παραστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για το διάστημα από 1/3/2018 έως 20/3/2018». 

ΘΕΜΑ 19ο: «Δωρεάν παραχώρηση 20 διαφημιστικών θέσεων στεγάστρων του Δήμου, στην ΔΗ.ΡΑ.Π, για την προβολή του Δημοτικού έργου σχετικά με την ανταποδοτική ανακύκλωση, για το διάστημα από 1/03/2018 έως 30/03/2018».

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου κ. Ιωάννη Π. Μώραλη και τριμελούς αντιπροσωπείας αιρετών στην αδελφοποιημένη πόλη της Οδησσού, κατόπιν αιτήματος του  Ιδρύματος  ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑ, από την Δευτέρα 26-3-2018 έως την Τετάρτη 28-3-2018, προκειμένου να συμμετάσχουν, στις εορταστικές  εκδηλώσεις  για την 25η Μαρτίου στην Οδησσό και διάθεση πίστωσης 600,00 €».

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση υλοποίησης δράσεων και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου σε εκδηλώσεις και δράσεις του Blue Growth».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση της τέλεσης του Μνημόσυνου των Πνιγέντων-Φονευθέντων του Εμπορικού Ναυτικού και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 200,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)».

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 2.331,20 €, που αφορά στις Αποκριάτικες εκδηλώσεις και στον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας του Δήμου Πειραιά που πραγματοποιήθηκαν από 17-19/2/2018».

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος του συμβατικού αντικειμένου που αφορά στον 1ο λογαριασμό εργασίας: “Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για την προβολή της περιοχής του Δήμου Πειραιά, ως τουριστικού προορισμού, στα social media”».

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής συντήρησης καυστήρων για το κτήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και το κτήριο της Δημοτικής Πινακοθήκης».

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχείων του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 28ο: «Επιστροφή ποσού 145,15 € στη δικαιούχο Μπακώση  Ευαγγελία του Σωτηρίου ως αχρεωστήτως καταβληθέν».ΘΕΜΑ 29ο: «Επιστροφή ποσού 34,50 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, στην Παπαδημητριάδου Ελένη, λόγω εκ παραδρομής είσπραξής του».

ΘΕΜΑ 30ο: «Διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν σε μισθώματα περιπτέρου από τον μήνα Ιούλιο του 2015 έως και το Δεκέμβριο του 2017 συνολικού ποσού 11.763,32 €, λόγω αποχώρησης από το περίπτερο».

ΘΕΜΑ 31ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών 3 υπόχρεων μετά τη ρύθμισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 και Ν. 4178/13».

ΘΕΜΑ 32ο: «Διαγραφή ποσού 3.349,10 €, ως αχρεωτήτως καταλογισθέν, στον κ. Κλώνο Χρήστο του Ευαγγέλου». 

ΘΕΜΑ 33ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1209/2012 άδειας υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου του κ. Μπόφου Γεωργίου».

ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση α) καταστροφής άχρηστου υλικού & β) καταστροφής ανακυκλώσιμου υλικού, που βρίσκονται στις αποθήκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου».


ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση μη υλοτομίας ενός (1) δένδρου σοφόρα επί της οδού Αγίου Ελευθερίου 64 στα Καμίνια, σύμφωνα με την αυτοψία της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου – Τμ. Παρκοτεχνίας».Share on Google Plus

About bratsolis@yahoo.gr

Είμαστε Καθημερινά μαζί σας και Θέλουμε την Κρίση, την Κριτική, την Συμβολή την Υπόδειξη και τη Συμμετοχή σας.Το Portal μας typospor.gr είναι Ανοικτό σε όλους σας."Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε μαζί σας."Με το Μεράκι,την Ορμή και την “Τρέλα” του 1998.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου