Επίγεια Ψηφιακή Ραδιοφωνία :Μία απαραίτητη μετάβαση σε μια δύσκολη εποχή - του Βασιλη Γκολτσιου


Η  17η Απριλίου 2018 έχει ορισθεί ως ημερομηνία δημοπράτησης για την χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την επίγεια Ψηφειακή Ραδιοφωνική Ευρυεκπομή. 
Η  διδικασία ξεκίνησε με την δημοσίευση του τεύχους προκήρυξης στις 18 Ιανουαρίου.Ακολουθεί η προκήρυξη της δημοπρασίας και η δημοσίευση  των συμμετασχόντων την ίδια ημερομηνία.
Στίς 8 Μαϊου θα γίνει η ανακοίνωση των επιλεγέντων συμμετασχόντων ενώ στις 11 Μαϊου λήγει η προθσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων.
Η απόφαση επί των ενστάσεων θα ανακοινωθεί από την ΕΕΤΤ στις 17 Μαϊου.
Προβλεπόμενη ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών και ανακοίνωση των υπερθεματιστών η 24 ΜαΪου 2018.
Αυτά σε ότι αφορά τις διαδικασίες.
Η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την επίγεια Ψηφειακή ευρυεκπομπή Ψηφειακής Ραφιοφωνίας συνίσταται :
 α-Στην εγκατάσταση ,λειτουργία και εκμετάλλευση  Δικτύου Επίγειας ψηφιακής Ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης καθώς και :
β-Την παροχή υπηρεσιών πολυπλεξίας,την μετάδοση ραδιοφωνικού περιεχόμένου  αδειοδοτημένου από το ΕΣΡ καθώς και επιπρόσθετων πληροφοριών  που σχετίζονται με το ραδιοφωνικό περιεχόμενο (PAD) καθώς και συμπληρωματικών υπηρεσιών όπως προβλέπεται από την προκήρυξη.
Τα δικαιώματα χρήσης Ραδιοσυχνοτήτω για την επίγεια ψηφιακή Ραδιοφωνική ευρυεκπομπή διακρίνονται σε δύο κατηγορίες.
Α- Δικαίωμα Εθνικής Κάλυψης ,με το οποίο χορηγείται δίαυλος η δίαυλοι πολυπλεξίας DAB+ ανά Περιοχή Κατανομής  για την εγκατάσταση  ,λειτουργία και εκμετάλλευση δικτύου επιγειας ψηφιακής Ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής αποκλειστικά και μόνο για την μεταφορά και εκπομπή αδειοδοτημένων Προγραμμάτων Εθνικής Εμβέλειας.
Β-Δικαίωμα Περιφερειακής Κάλυψης, με το οποίο χορηγείται δίαυλος η δίαυλοι πολυπλεξίας DAB+ ανά Περιοχή Απονιμής για την εγκατάσταση ,λειτουργία και εκμετάλλευση ΔικτύουΕπίγειας Ψηφιακής Ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής  με κάλυψη την συγκεκριμένη Περιοχή Απονομής  αποκλειστικά και μόνο για την μεταφορά και εκπομπή αδειοδοτημένων προγραμμάτων περιεχομένου Περιφερειακής Εμβέλειας.
Για την εγκατάσταση του δικτύου ο κάτοχος των δικαιωμάτων χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας ψηφειακής Ραδιοφωνικής Ευρυεκπομπής  θα πρέπει να εφοδιασθεί και να εξασφαλίσει όλες τις προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία «περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών».


Ειδικά για την αδειοδότηση των κεραιοσυστημάτων  καθώς και του υποστηρικτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στα κύρια κέντρα εκπομπής καθώς και τους σταθμούς συμπληρωματικής κάλυψης ακουλουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία  «αδειοδότησης κατασκευών ,κεραιών» κλπ.
Ο κάτοχοςτων δικαιωμάτων χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υποχρεούται να εγκαταστήσει το δίκτυο επίγειας Ψηφιακής ραδιοφωνικής Ευρυεκπομπής εντός ενός έτους για τα Κύρια Κέντρα Εκπομπής(κατηγορίας α) και εντός δύο ετών για τα υποστηρικτικά Κέντρα Εκπομπής(κατηγορίας β) από την ημερομηνία χορήγησης του δικαιώματος.
Εδώ  όμως αρχίζουν και  τα δύσκολα.
 Τα Πάρκα κεραιών δεν είναι οριοθετημένα.

Ο υπερθεματιστής που θα αποκτήσει το δικαίωμα εγκατάστασης δικτύου ψηφιακής Ραδιοφωνίας  Εθνικής Εμβέλειας θα πρέπει να κάνει ένα δίκτυο αποτελούμενο από 170  Κύρια και δευτερεύοντα Κέντρα εκπομπής.
Αυτό σημαίνει ότι στα σημεία που εναφέρονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες  πρέπει να εξασφαλίσει χώρο δημιουργίας υποδομής είτε με παραχώριση από αρμόδια Δασαρχεία όλης της χώρας,είτε με μίσθωση η και αγορά χώρου όπου υπάρχουν ιδιοκτησίες κλπ.
Αν λάβει κανείς υπ΄όψιν την λειτουργία της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης σίγουρα μόνο αισιόδοξος δεν μπορεί να αισθάνεται.
Ας υποθέσουμε ότι ώς δια μαγείας τα οικόπεδα παραχωρούναι σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Ο υπερθεματιστής θα έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του κόστους.
 Ένα κόστος υπερβολικά υψηλό για την εγκατάσταση και την συντήρηση  ένός τέτοιου δικτύου.
Είναι μία ψηφιακή Ραδιοφωνική degea αλλά με άλλα οικονομικά μεγέθη.
 Στην  degea οι πάροχοι υπηρεσιών δικτύου  και οι πάροχοι περιεχομένου είναι οι ίδιες επιχειρήσεις.
Χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις,αυτές   των δικτύων της αναλογικής τηλεόρασης.
Οι πελάτες δηλ οι τηλεθεατές ήταν σε στάση αναμονής.
 Περίμεναν την έλευση της ψηφιακής τηλεόρασης προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερης ποιότητας εικόνας και ήχου και να επωφεληθούν από όλες τις πρόσθετες εφαρμογές που προσφέρει.
Η αγορά είχε κατακλεισθεί από ψηφιακούς δέκτες αφού στις περισσότερες χώρες είχε γίνει η ψηφιακή μετάβαση.
Παρόλα αυτά δεν κατάφερε να ολοκληρώει το ψηφιακό δίκτυο.
Υπάρχουν πολλές περιοχές της χώρας που ακόμη οι κάτοικοι βλέπουν αναλογική τηλεόραση.
Δίκτυο δεν ολοκλήρωσε ακόμη ούτε και η κρατική τηλεόραση.Για ένα μεγάλο τμήμα της χώρας μισθώνει το δίκτυο της degea.
Η Κυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει τις λευκές αυτές περιοχές με εμβαλωτική λύση μέσω Δορυφορικής λήψης.
Στην ψηφιακή Ραδιοφωνία η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική.
Ο ραδιοφωνικός τζίρος είναι κατά πολύ μικρότερος από αυτόν της τηλεόρασης.
Η ακρόαση γίνεται κυρίως μέσα στα αυτοκίνητα. 
Ελάχιστα όμως αυτοκίνητα διαθέτουν σήμερα ψηφικό Ραδιοφωνικό Δέκτη.
Ίσως τα καινούργια αυτοκίνητα που θα εισαχθούν από τώρα και ύστερα να έχουν αυτή την δυνατότητα.
Ας κάνουμε και την υπόθεση ότι όλα τα προαναφερθέντα ξεπερνούνται.
Για ένα μεγάλο διάστημα, όπως έγινε και στις περισσότερς χώρες ,θα υπάρχει παράλληλη ψηφιακή και αναλογική ραδιοφωνική εκπομπή.
Η προκήρυξη δεν προβλέπει ούτε την υποχρεωτική Ψηφιακή Εκπομπή ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων εκμετάλλευσης Δικτύου ψηφιακής Ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής να εξασφαλίσουν κάποια έσοδα.
Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη και για τους υπερθεματιστές σε δίκτυα Περιφερειακής κάλυψης.
Υπάρχουν δίκτυα μονοσυχνοτικής κάλυψης (SFN) όπως πχ του Βορείου Αιγαίου με 12 κύρια και συμπληρωματικά κέντρα εκπομπής  SFN 33, των Κυκλάδων με 9 κέντρα  SFN 31,της Δωδεκανήσου με 12 κύρια και συμπληρωματικά κέντρα εκπομπής  SFN 30, που δύσκολα θα δημοπρατηθούν.
Κάπως καλύτερη είναι η κατάσταση σε περιοχές που υπάρχουν μεγάλες πόλεις πολλοί ραδιφωνικοί σταθμοί και λίγα κέντρα εκπομπής.
Στην Αττική όμως που κατοικεί ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος και λειτουργούν περίπου 60 ραδιοφωνικοί σταθμοί η κατάσταση δεν είναι και ιδιαίτερα ενθαρυντική.
Προβλέπεται δίκτυο SFN αποτελούμενο από 11 κέντρα εκπομπής κύρια και συμπληρωματικά και με ένα κόστος που υπερβαίνει κατά πολύ το ένα εκατομύριο ευρώ με εξοπλισμό μέσης ποιότητας τεχνικών προδιαγραφών.
Είμαστε της άποψης ότι το εγχείρημα πρέπει να προχωρήσει.
Δεν μπορεί η χώρα μας να είναι πάντοτε ουραγός.
Όλα αυτά όμως πρέπει να γίνωνται οργανωμένα και μεθοδικά.
 Σε καμία χώρα δεν έγιναν όλα με την μία ,όπως διαπιστώθηκε και από το Συνέδριο που οργάνωσε πρόσφατα το Υπουργείο ψηφιακής Πολιτικής.
Ήταν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο Συνέδριο όπου ανταλλάχθηκαν απόψεις, αναφέρθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι χώρες που προχώρησαν στην εφαρμογή της Επίγειας Ψηψιακής Ραδιοφωνίας και περιγράφηκαν οι προοπτικές της.
Στην Φιλανδία,μια χώρα με ιδιαίτερα δύσκολο Γεωγραφικό ανάγλυφο,η μετάβαση στην επιγεια Ψηφιακή Ραδιοφωνική εκπομπή ολκληρώθηκε και τερματίστικαν οι αναλογικές εκπομπές .
Στην Γαλία η εφαρμογή ξεκίνησε σταδιακά εννέα χρόνια μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου.
Στην Ολανδία αλλά και σε άλλες χώρες οι κρατικές Ραδιοτηλεοράσεις συμπαραστάθηκαν στις εμπορικές προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση.
Στην Ελλάδα επετράπει και πολύ σωστά στην ΕΡΤ να ξεκινήσει  δοκιμαστικές εκπομπές.
Θα μπορούσε ,κάτω από ορισμένες συνθήκες και ρυθμίσεις, να επιτραπεί και σε ομάδες Εμπορικών,Δημοτικών κλπ, Ραδιοφωνικών Σταθμών να επιτραπεί η έναρξη δοκιμαστικών εκπομπών,  που θα προετοίμαζε το έδαφος και θα διευκόλυνε την ομαλή  ψηφιακή μετάβαση.
Ίσως το Συνέδριο αυτό  έπτρεπε να γίνει πολύ πρίν από την σχετική προκήρυξη.
Είναι κρίμα συνεχώς να μπλέκουμε σε περιπέτειες.
Μπορεί με την κίνηση αυτή η Κυβέρνηση να ξεπέρασε τον σκόπελο των προαπαιτουμένων για την Τρίτη αξιολόγηση αλλά τις συχνότητες για την ψηφιακή Ραδιοφωνία δεν τις εξασφαλίσαμε σήμερα.
Από το 2006 στην παγκόσμια συνδιάσκεψη της Γενεύης (RRC 06  της ITU )έχουν εκχωρηθεί στην χώρα μας.
Γιατί πρέπει πάντοτε να παίρνουμε αποφάσεις της τελευταίας στιγμής;Βασίλης Γκόλτσιος.
Σύμβουλος Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων.

Share on Google Plus

About bratsolis@yahoo.gr

Είμαστε Καθημερινά μαζί σας και Θέλουμε την Κρίση, την Κριτική, την Συμβολή την Υπόδειξη και τη Συμμετοχή σας.Το Portal μας typospor.gr είναι Ανοικτό σε όλους σας."Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε μαζί σας."Με το Μεράκι,την Ορμή και την “Τρέλα” του 1998.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου