Η Ε.Π.Σ.Π. Ενημερωνει..


Αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής

1. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι κατά την διάρκεια του αγώνα Α.Ε. ΘΥΕΛΛΑ/ΑΧΙΛΛΕΑ- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ που έγινε στο γήπεδο « Κορυδαλλού » στις 29.4.2018  – επεισόδια στον εν γένει χώρο του γηπέδου.
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  για παράβαση των άρθρων 14 παρ. 1.2.3.4 και  15 παρ. 4 του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ.
β) Επιβάλλει στο σωματείο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ποινή στέρησης  δικαιώματος χρήσης της έδρας του για  μια (1)αγωνιστική ημέρα και χρηματική ποινή 200 ευρώ (άρθρο 15 παρ. 6α, δ. του Π.Κ. της ΕΠΟ).

2. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου Α.Ε. ΘΥΕΛΛΑΣ/ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι κατά την διάρκεια του αγώνα Α.Ε. ΘΥΕΛΛΑ/ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ που έγινε στο γήπεδο « Κορυδαλλού » στις 29.4.2018  – Αντιαθλητική συμπεριφορά:
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο Α. Ε. ΘΥΕΛΛΑ/ΑΧΙΛΛΕΑ  για παράβαση των άρθρων 14 παρ. 1.2.3.4 του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ. 
β) Επιβάλλει στο σωματείο Α. Ε. ΘΥΕΛΛΑ /ΑΧΙΛΛΕΑ , χρηματική ποινή 100 ευρώ  (άρθρο 15 παρ. 6 α. του ΠΚ. της ΕΠΟ).


3. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του Β. ΚΟΥΚΑ, εκπροσώπου του σωματείου ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι κατά την διάρκεια του αγώνα Α.Ε. ΘΥΕΛΛΑΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ που έγινε στο γήπεδο «ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ » στις 29.4.2018  – Αντιαθλητική συμπεριφορά:
Επιβάλει στον κ. Β. ΚΟΥΚΑ εκπρόσωπο του σωματείου ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ,  ποινή  αγωνιστικού αποκλεισμού για (2) δύο αγωνιστικές ημέρες και χρηματική ποινή 20 ευρώ (άρθρο 11 παρ. 2  του ΠΚ. της ΕΠΟ).

4. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου Α.Ο.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ   καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι κατά την διάρκεια του αγώνα Α.Ο. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ που έγινε στο γήπεδο «Σιταποθηκών» στις 5.5.2018  – εκτεταμένα επεισόδια: 
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο Α. Ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ για παράβαση των άρθρων 14 παρ. 1.2.3.4 και  15 παρ. 4 του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ.
β) Επιβάλλει στο σωματείο Α. Ο. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ποινή στέρησης  δικαιώματος χρήσης της έδρας του για  δύο (2)αγωνιστικές ημέρες, χρηματική ποινή 200 ευρώ, και επιπρόσθετα  ποινή αφαίρεσης (3) τριών βαθμών, (άρθρο 15 παρ. 6 α, β, ε. του ΠΚ. της ΕΠΟ).

5. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι κατά την διάρκεια του αγώνα Α.Ο. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ  που έγινε στο γήπεδο «Σιταποθηκών » στις 5.5.2018  – αντιαθλητική συμπεριφορά. 
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ  για παράβαση των άρθρων 14 παρ. 1.2.3.4 του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ.
β) Επιβάλει στο σωματείο ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ  χρηματική ποινή 100 ευρώ  (άρθρο 15 παρ. 6α του Π.Κ. της ΕΠΟ).

6. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ- ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ που έγινε στο γήπεδο «Π. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  » στις 29.4.2018  – Ρίψη αντικειμένου:
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο Α. Ε. ΘΥΕΛΛΑ/ΑΧΙΛΛΕΑ  για παράβαση του άρθρου  15 παρ. 3 του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ.
β) Επιβάλλει στο σωματείο ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ χρηματική ποινή 50 ευρώ (άρθρο 15 παρ. 6 α. του Π.Κ. της ΕΠΟ).

7. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι δεν υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ- ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ  που έγινε στο γήπεδο «Π. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  » στις 29.4.2018, το απαλλάσσει

8. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι κατά την διάρκεια του αγώνα ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ που έγινε στο γήπεδο «Αμπελακίων » στις 29.4.2018  – Ρίψη Κροτίδων:
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο Α. Ε. ΘΥΕΛΛΑ/ΑΧΙΛΛΕΑ  για παράβαση του άρθρου  15 παρ. 2 του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ.
β) Επιβάλλει στο σωματείο ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ χρηματική ποινή 100 ευρώ  (άρθρο 15 παρ. 6 α. του ΠΚ. της ΕΠΟ).
Ποινές Ποδοσφαιριστών

Η Πειθαρχική Επιτροπή της  Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ αφού έλαβε υπόψη της τις  σχετικές διατάξεις του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., καθώς επίσης τα Φύλλα Αγώνων Πρωταθλήματος της 9.5.2018, διοργάνωσης της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, επιβάλλει ποινές σε ποδοσφαιριστές σωματείων ως εξής:

ΚΙΟΥΣΗΣ Γ. ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ  ΜΙΑ (1) ΑΓ.ΗΜ.(Κ) ΑΠΟ 10.5.2018.
ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Β. ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΓ.ΗΜ. ΑΠΟ 10.5.2018 ΚΑΙ ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ 40€ *Ολοκληρώθηκε το διήμερο Ανανεωτικό Σεμινάριο, Ταυτοτήτων Τριετίας που διοργανώθηκε στον Πειραιά, υπό την αιγίδα της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, του Σ.Π.Π.ΠΕΙΡΑΙΑ και φυσικά του τμήματος Μητρώου Προπονητών της ΕΠΟ.
Στο σεμινάριο παραβρέθηκαν και δίδαξαν  ο ίδιος ο διευθυντής των Σχολών Προπονητών ΕΠΟ κ. Μπάμπης Ζελενίτσας, καθώς επίσης και οι κ.κ. Μιχ. Μητροτάσιος, Ι. Βονόρτας, Γ. Κοκολάκης, Γ. Βασάλος, Στ. Πούλος      
Πλέον στον Πειραιά αναμένουμε  την ημερομηνία  διεξαγωγής του επόμενου διήμερου σεμιναρίου. 

     


Share on Google Plus

About bratsolis@yahoo.gr

Είμαστε Καθημερινά μαζί σας και Θέλουμε την Κρίση, την Κριτική, την Συμβολή την Υπόδειξη και τη Συμμετοχή σας.Το Portal μας typospor.gr είναι Ανοικτό σε όλους σας."Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε μαζί σας."Με το Μεράκι,την Ορμή και την “Τρέλα” του 1998.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου