Συνεδριαζει την 1η Αυγουστου το Δημοτικο Συμβουλιο Πειραια


Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 1-8-2018 και ώρα 16:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το β’ τρίμηνο έτους 2018».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση κατάληψης χώρου με κινητά τραπεζοκαθίσματα στην Πλατεία Καλαβρύτων (Πηγάδας)».

ΘΕΜΑ 3ο: «Μείωση του ετήσιου μισθώματος του Θερινού Θεάτρου «Μενάνδρειο» το οποίο μισθώνει από το Δήμο η εταιρεία «The art of Comedy – Καλλιτεχνικές Παραγωγές Α.Ε.», σε ποσοστό 20% για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τη με αρ. 126/26-7-2018 απόφαση του Δ.Σ. του O.Π.Α.Ν.».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση κατασκευής βαθμίδων εκτός ρυμοτομικής γραμμής για εξυπηρέτηση υφιστάμενου  παλαιού κτιρίου στην οδό Ηρακλέους αρ. 4, στα πλαίσια του άρθρου 24 του Κτιριοδομικού Κανονισμού και του άρθρου 20 του Ν.Ο.Κ.». 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Μελέτης του έργου “Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Ακτής Κουμουνδούρου (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)”».

ΘΕΜΑ 6ο: «Παράταση μισθώσεων για τέσσερις (4) μισθωτές του Δήμου βάσει του Ν. 4373/2016  άρθρο 69».  

ΘΕΜΑ 7ο: «Παράταση μισθώσεων για δύο (2) μισθωτές του Δήμου βάσει του Ν. 4373/2016  άρθρο 69».  

ΘΕΜΑ 8ο: «Τροποποίηση της με αρ. 191/28-3-2018 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την “Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στην Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας 10 “Ανάπτυξη-Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο: “Έπέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες”».ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για: 1) την τροποποίηση του από 04.09.2017 Εσωτερικού Συμφώνου Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου «NEETs ON BOARD» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) 2014-2020, 2) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Τροποποιημένου Εσωτερικού Συμφώνου Συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου «NEETs ON BOARD» καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου για το έργο».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για τη μεταφορά επίπλων κλπ στο Δήμο μας που έχουν διατεθεί με δωρεά».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση για την οριστική παραλαβή υπηρεσιών, που αφορά στην  προβολή και προώθηση του Δήμου σε Τουριστικό Οδηγό στην ισπανική και στην αγγλική γλώσσα».

ΘΕΜΑ 12ο: «Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε. 8/2012’’, συμβατικής δαπάνης  1.888.004,76€ χωρίς Φ.Π.Α. και 2.322.245,84 € με Φ.Π.Α.».

ΘΕΜΑ 13ο:  «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων». 

ΘΕΜΑ 14ο: «Μετατόπιση–χωροθέτηση περιπτέρου της κας Καραϊσκου Μαρίας, από την οδό Γεωργίου Θεοτόκη έναντι αρ. 2, στην Πλατεία Καλαβρύτων (Πηγάδας) κατά τρία (3) μέτρα προς την οδό Ιάσωνος».

ΘΕΜΑ 15ο: «Μετατόπιση-χωροθέτηση περιπτέρου από την οδό Ευρυμέδοντος και Βασιλείου Αθανασίου αρ. 62, επί της οδού Γεωρ. Θεοτόκη αρ. 82, με ιδιοκτήτη τον κ. Λεφάκη Γεώργιο και ενοικιαστή ‘ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε’ με  εκπροσώπους τον κ. Σπάλα Λεωνίδα και την κα Γερασιμούλα – Αλεξάνδρα Τουμαζάτου». ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς τριμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, στο Barnsley του Ηνωμένου Βασιλείου, από 4-7/9/2018, για συμμετοχή στην τελική συνάντηση που διοργανώνει το διακρατικό δίκτυο μεταφοράς “TechRevolution”, με στόχο τη διεύρυνση του εν λόγω δικτύου και την κατανόηση του τόπου υιοθέτησης της καλής πρακτικής». 

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά για τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων, στις Βρυξέλλες του Βελγίου, από 8-11 Οκτωβρίου 2018».

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 952,57 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΤΤΑ, στο Ρίμινι Ιταλίας από 23-26/5-2018, προκειμένου να έχει συμμετοχή  στη 4η διακρατική συνάντηση του έργου MOBILITAS». 

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση παρεχόμενης υπηρεσίας, που αφορά στην  προβολή και προώθηση του Δήμου σε Τουριστικό Οδηγό στην ισπανική και στην αγγλική γλώσσα  σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 378/23-5-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης που αφορά σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 125/21-2-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά.»

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης που αφορά σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 67/31-01-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου»

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης που αφορά σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 514/18-7-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού  991,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πληρωμή μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, στο Άαχεν της Γερμανίας από 11-17/06/2018, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο με ακρωνύμιο proGIreg στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος  HORIZON 2020». 

ΘΕΜΑ 24ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Δ.Τ και Δ.Φ  συνολικού ποσού 247.14 ευρώ στην κα. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ιδιοκτήτρια του  ακινήτου επί της οδού ΑΓΧΙΑΛΟΥ 12».

ΘΕΜΑ 25ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προστίμων Δ.Τ και Δ.Φ  συνολικού ποσού 39.57 ευρώ στoν κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ  ιδιοκτήτη του  ακινήτου επί της οδού ΦΑΒΙΕΡΟΥ 54».

ΘΕΜΑ 26ο: «Επιστροφή  αχρεωστήτως  καταβληθέντος ποσού 40,00 € στην κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΒΛΑΧΑΚΗ, διότι η με αριθ. 220448/02-04-2018 παράβαση της Δημοτικής Αστυνομίας, την οποία εξόφλησε, εκ παραδρομής εκδόθηκε με ποσό οφειλής 80,00 €, αντί του ορθού ποσού των 40,00 €».
                    
ΘΕΜΑ 27ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 44,34 € από απόδοση Δεκεμβρίου 2017 ανταποδοτικών τέλων (Δ.Τ.-Δ.Φ.-ΤΑΠ Τιμολόγηση μηνός Οκτωβρίου 2017) παρόχου ρεύματος  με την επωνυμία FOSPLUS - ECONOMIC GROWTH AE/Δ.Α.Α. (ECONOMIC GROWTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) και εξόφληση του παραπάνω ποσού μετά την οίκοθεν βεβαίωσή του από το αρμόδιο τμήμα των ανταποδοτικών τελών».

ΘΕΜΑ 28ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 21.762,69 ευρώ στην εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ Α.Ν.Ε. για το ακίνητο επί της οδού  ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 17».

ΘΕΜΑ 29ο: «Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 659,65 € λόγω εξόφλησής τους».

ΘΕΜΑ 30ο: «Διαγραφή της με αριθμό 121600291017/18-08-2013 παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Πειραιά με αριθμό καταχώρησης 1086/13-02-2014, συνολικού ποσού 80,00 €, λόγω λάθους στην καταχώρηση και επαναβεβαίωση στο με αριθ. κυκλ. ΥΝΙ3159 όχημα».

ΘΕΜΑ 31ο: «Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 306,70 €, για την εταιρεία Παναγιώτης και Παρασκευή Κοκώνη & Υιοί Ο.Ε., διότι έχει ήδη εξοφληθεί».

ΘΕΜΑ 32ο: «Διαγραφή πέντε βεβαιωμένων παραβάσεων παράνομης στάθμευσης του με αριθμό κυκλοφορίας ΥΜΧ6286 οχήματος, ιδιοκτησίας ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ, λόγω θανάτου του πριν την ταμιακή βεβαίωση των οφειλών».

ΘΕΜΑ 33ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 410,83 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

ΘΕΜΑ 34ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.463,00 €, από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

ΘΕΜΑ 35ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 320,00 €, από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».
ΘΕΜΑ 36ο: «Διαγραφή της με αριθ. 4823/16-08-2007 παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας, διότι επί της Πράξεως Βεβαίωσης Παράβασης δεν αναγράφεται το ποσό οφειλής».   
         
ΘΕΜΑ 37ο: «Διαγραφή των με  αριθ. 673/25-02-2002, 10369/13-06-2002 και 57880/17-11-2000 παραβάσεων Κ.Ο.Κ., που βεβαιώθηκαν στον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΥΡΙΔΗ, λόγω λάθους στο χρώμα του οχήματος και  επιστροφή  ποσού  152,35 στον υπόχρεο ως αχρεωστήτως καταβληθέν».

ΘΕΜΑ 38ο: «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Προποντίδος έμπροσθεν του αρ. 15 και σε μήκος που δεν θα υπερβεί το 1,50 μ.».

ΘΕΜΑ 39ο: «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων, με εξαίρεση το υπ’ αριθ. ΙΥΕ 2806 σχολικό λεωφορείο μόνο για στάση, έμπροσθεν της Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Παιδικός Σταθμός) με τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΗ ΜΑΓΙΚΗ», επί της οδού Ακτής Θεμιστοκλέους 108, κατά τις καθημερινές από τις 07:30 πμ. έως 20:30 μμ. και Σάββατο από τις 09:00 πμ. έως 15:00 μμ., σε αναθεώρηση-τροποποίηση της υπ’ αριθ. 568/2014 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 40ο: «Υλοτομία ενός δένδρου ακακίας που φύεται επί της οδού Έβρου 81».

ΘΕΜΑ 41ο: «Υλοτομία ενός δένδρου καζουαρίνας, που φύεται επί της οδού Αγ. Ελευθερίου 125 στα Καμίνια».


      O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΒΑΚΗΣShare on Google Plus

About bratsolis@yahoo.gr

Είμαστε Καθημερινά μαζί σας και Θέλουμε την Κρίση, την Κριτική, την Συμβολή την Υπόδειξη και τη Συμμετοχή σας.Το Portal μας typospor.gr είναι Ανοικτό σε όλους σας."Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε μαζί σας."Με το Μεράκι,την Ορμή και την “Τρέλα” του 1998.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου